Środki podjęte przez Komisję Europejską są niewystarczające. Winiarze upominają się o swoje!

W obliczu szybkiego załamania rynku z powodu COVID-19 producenci wina w UE i ich spółdzielnie domagają się od Komisji Europejskiej  pilnych działań.

Zamknięcie lokali i hoteli pogrążyło rynek winiarski

Wybuch i rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz kolejne środki wdrożone przez rządy w celu powstrzymania epidemii spowodowały nagłe zamknięcie hoteli, restauracji i barów na kontynencie. Te miejsca odpowiadały mniej więcej 30% objętościowego zużycia wina w UE i około 50% wartości wina spożywanego w UE.

Copa i Cogeca zebrali dane od swoich członków, pokazujące wpływ COVID-19

na sektor wina i na podstawie tych dowodów nakreślił niezbędne pilne działania. 
Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej ds. Wina stwierdził, że „ środki blokujące,
które były bez wątpienia niezbędnymi decyzjami, miały niestety ogromny wpływ na sektor wina w UE. Zamknięte bary, restauracje i hotele, spowodowały  poważne spowolnienie eksportu, plantatorzy winorośli, spółdzielnie i przedsiębiorstwa potrzebują pilnej pomocy,  wsparcia finansowego na kontynuowanie działalności i przetrwanie tego gospodarczego tsunami.
Tak więc wzywamy Komisję do przedstawienia budżetu UE odpowiadającego sytuacji z jaką mamy do czynienia. Do podjęcia wyjątkowych środków, takich jak destylacja kryzysowa, która pomoże nam uniknąć załamania się sektora ”.

Zapasy wina ciągle rosną

Ograniczenia nałożone na walkę z rozprzestrzenianiem się Covid19 mają również duży wpływ na eksport. Oczekuje się, że ceny spadną o 14% w porównaniu do ubiegłego roku, zwiększając wpływ gospodarczy. Sytuacja ta prowadzi do wzrostu liczby zapasów w piwnicach z winami, co negatywnie wpływa na rynek. Na tym etapie sprzedaż poza handlowa, taka jak sprzedaż online, nie rekompensuje poważnej utraty innych wyżej wymienionych punktów sprzedaży i w perspektywie długoterminowej jest całkiem prawdopodobne, że nawyki konsumpcyjne ulegną zmianie.
W piśmie Copa i Cogeca wzywają Komisję do przedstawienia ad hoc europejskiego
budżetu pochodzącego spoza funduszy rolnych, które muszą różnić się od krajowych
Środki z programów wsparcia (NSP), które UE przeznacza na państwa członkowskie.

Potrzebne natychmiastowe działanie

Oprócz środków, takich jak dobrowolna destylacja kryzysowa, aktywacja prywatna
przechowywanie i zielone zbiory , Copa i Cogeca zaproponowały również dodatkowe środki, które nie wymagają dodatkowego budżetu europejskiego, ale są równie odpowiednie, a w niektórych przypadkach nawet bardziej pilne. Takie środki obejmują zezwolenia na sadzenie, elastyczność w odniesieniu do wdrażanie środków Krajowego Programu Wsparcia i dalsze środki promocyjne.

Ostatnie środki podjęte przez Komisję Europejską są pierwszym krokiem, ale są
niewystarczające w świetle bezprecedensowej sytuacji europejskiego sektora wina.
Źródło: Copa-Cogeca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here