Stan zasiewów upraw ozimych nieco gorszy

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2015 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów upraw ozimych jest nieco gorszy od ubiegłorocznego.Pozostaje jednak nadal lepszy niż w latach poprzednich. W stosunku do 2014 roku zwiększył się areał upraw pszenicy ozimej, żyta i jęczmienia ozimego.

 

\"rolnictwo,

Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego (najwyższa możliwa nota to 5 – bardzo dobry). W przekroju wojewódzkim stan zasiewów pszenicy ozimej wahał się od 4,0 stopnia w województwie podkarpackim do 3,7 stopnia w województwie podlaskim.

Stan zasiewów żyta oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego. Zasiewy żyta najwyżej oceniono w województwach: lubelskim i śląskim na 4,0 stopnia, a najniżej w województwie łódzkim 3,5 stopnia.

Stan zasiewów jęczmienia ozimego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego. Zasiewy jęczmienia ozimego najwyżej oceniono w województwie małopolskim na 3,9 stopnia, a najniżej w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim na 3,5 stopnia.

Stan zasiewów pszenżyta ozimego
oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. W przekroju wojewódzkim oceny stanu zasiewów pszenżyta ozimego wahały się od 3,9 stopnia w województwach: lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, śląskimi wielkopolskim do 3,7 stopnia w województwach: łódzkim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Stan zasiewów mieszanek zbożowych ozimych oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Ocena ta była w bieżącym roku niższa od ubiegłorocznej w 8 województwach (spadek wahał się od 0,1 do 0,4 stopnia), a wyższa od ubiegłorocznej w województwach: lubuskim i podkarpackim (wyżej o 0,1 stopnia), pomorskim (wyżej o 0,2 stopnia) oraz opolskim (wyżej o 0,3 stopnia), natomiast w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko- mazurskim i zachodniopomorskim ocena była na poziomie ubiegłorocznej.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim (oceniany na 4,0 stopni kwalifikacyjne), a najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim – 3,7 stopnia.

Wstępne szacunki powierzchni niektórych upraw pod zbiory w 2015 r.
GUS wstępnie szacuje powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na około 4,4 mln ha, tj. o około 2% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Oceniano, że w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się powierzchnia uprawy pszenicy ozimej, żyta i jęczmienia ozimego, a zmniejszyła się powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego i mieszanek zbożowych ozimych.

Czytaj także:

Puma Uniwersal 069 EW – zawsze czujna w zwalczaniu owsa głuchego i miotły zbożowej
Natychmiastowe zwalczanie szkodników w uprawach rolniczych i warzywniczych

Łączną powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacowano na około 7,4 mln ha, tj. 10,3% więcej niż w roku ubiegłym. Oceniano, że ogólna powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku łącznie ozimego i jarego wyniesie około 0,8 mln ha, tj. o 13,4% mniej niż w roku ubiegłym, powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na poziomie ubiegłego roku tj. ok. 197 tys. ha.

Redakcja AgroNews, fot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here