Susza wciąż w 11 województwach – raport IUNG

Deficyt wody dla upraw rolniczych i sadowniczych zmniejszył się natomiast susza wciąż nie odpuszcza w aż 11 województwach. W obecnie rozpatrywanym  okresie susza nie jest notowana w województwie małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 28 mm
w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII).

Największy deficyt wody w okresie od 20 czerwca do 21 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -190 do -209 mm. Duży deficyt wody notowany jest na obszarze województw: wielkopolskiego, łódzkiego oraz w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, wynoszący od -160 mm do -179 mm. Na dużym obszarze kraju notowany jest niedobór wody od -110 do -159 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejszy deficyt wody wynoszący od poniżej -50 do -99 mm.

Największa susza w kukurydzy

Największe zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 905 gminach Polski (36,54% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 806 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 13,70% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 840 gminach Polski (33,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 858 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 12,33% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 606 gminach Polski (24,47% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 916 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 13,25 gruntów ornych.

Susza w strączkowych

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 473 gminach Polski (19,10% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 954 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 6,99% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 194 gminach Polski (7,83 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 912. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 2,30% gruntów ornych.

Źródło: IUNG
Oprac. Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here