Susza we wszystkich województwach. Największa w Wielkopolsce

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -76 mm.

W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 3 mm w stosunku
do poprzedniego okresu (21 VI – 20 VIII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 24 mm.

Największy deficyt wody notowany jest na terenie Niziny Południowowielkopolskiej, wynosi od -160 do -209 mm. Jednakże na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI – 20 VIII) zmniejszył się o 10 mm. Duże niedobory wody wystąpiły również na Pojezierzu Zachodniopomorskim wynoszące od -160 do -199 mm.

Na Nizinie Śląskiej oraz Środkowopolskiej notowany był deficyt wody od -160
do -189 mm. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -159 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 1. Wielkopolskiego,
 2. Dolnośląskiego,
 3. Zachodniopomorskiego,
 4. Pomorskiego,
 5. Świętokrzyskiego,
 6. Łódzkiego,
 7. Opolskiego,
 8. Lubelskiego,
 9. Podkarpackiego,
 10. Lubuskiego,
 11. Warmińsko-mazurskiego,
 12. Kujawsko-pomorskiego,
 13. Mazowieckiego,
 14. Małopolskiego,
 15. Podlaskiego,
 16. Śląskiego.

Jak walczyć z plagą gryzoni na polach?

Susza notowana jest w uprawach:

 1. Kukurydzy na kiszonkę,
 2. Kukurydzy na ziarno,
 3. Krzewów owocowych,
 4. Ziemniaka,
 5. Roślin strączkowych,
 6. Chmielu,
 7. Warzyw gruntowych,
 8. Buraka cukrowego,
 9. Tytoniu.

Źródło: IUNG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here