Świadectwo jakości handlowej zboża szansą na uzyskanie lepszej ceny

W związku z trwającym okresem żniw IHARS informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.

 

\"\"

 

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża.

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl), w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARS→WIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).


Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

– ocena organoleptyczna 24,0 zł

– wilgotność 39,0 zł

– zawartość białka 86,0 zł

– ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł

– liczba opadania 39,0 zł

– obecność szkodników 10,0 zł

– zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości – Ocena jakości.

Źródło: IHARS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here