\”Szklanka mleka 2013/2014\”- terminy składnia wniosków

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 705).

 

\"\"

 

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka  i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50) Wnioskodawcy zainteresowani dostarczaniem mleka i jego przetworów dla uczniów szkół podstawowych, a następnie uzyskaniem dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 powinni złożyć Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych do dnia 30 czerwca 2013 r.* (decyduje data wpływu wniosku do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego).
 

  •  Wnioskodawcy, tj. mleczarnie, firmy handlowe lub władze/organizacje działające w imieniu szkół podstawowych, powinni złożyć Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych wraz z Informacjami szkół podstawowych, do których będą organizować dostawy mleka i przetworów mlecznych.
  • Wnioskodawca – szkoła podstawowa, która samodzielnie organizuje dostawy dla uczniów powinna złożyć tylko Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych.
     

*Zgodnie z art. 57 § 4 Kpa jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W związku z powyższym, termin na złożenie wniosku o przyznanie limitu środków finansowych na rok szkolny 2013/2014 upływa w poniedziałek, 1 lipca 2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Czytaj także:
Przetwory mleczarskie coraz tańsze
Rok 2012 tragiczny dla jogurtów, kefirów i napojów mlecznych
ARR: Zaskakujące podsumowanie roku kwotowego 2012/2013

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here