Szkolenia w zakresie zarządzania w rolnictwie i inżynierii produkcji rolnej – www.zip.up.wroc.pl

Nowe perspektywy dla osób pracujących w sektorze żywnościowym.

Wraz z rozwojem i modernizacją segmentu produkcji rolnej, stale wzrasta zapotrzebowanie na dokształcanie w zakresie sprawnego, ekonomicznego  i efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego.

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się standardy dotyczące zarządzania i organizacji pracy w nowoczesnym gospodarstwie rolnym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu udostępnił ofertę bezpłatnych szkoleń www.zip.up.wroc.pl.

 

\"\"

 

Szkolenia organizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowane są  do osób spoza społeczności akademickiej, pracujących w sektorze gospodarki rolnej lub zainteresowanych wybraną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zaktualizować lub uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Zmieniające się przepisy dotyczące rozliczania majątku gospodarstwa, normy unijne egzekwujące określone standardy produkcji rolnej, nowe technologie, które wkraczają również  w sektor gospodarki rolnej sprawiają, że osoby prowadzące gospodarstwo rolne muszą poznać wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, by prowadzone przez nie gospodarstwo dobrze się rozwijało, przynosiło zyski i było dostosowane do trendów obecnie panujących na rynku.

Szkolenia odbywać się będą w terminie od października 2013 r. do sierpnia 2014 r. W ofercie znajdują się trzy szkolenia: Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości  w gospodarstwie rolnym, Inżynieria produkcji rolniczej i Zarządzanie integrowaną produkcją rolniczą z elementami BHP.

 

\"\"

 

Chcąc dowiedzieć się więcej o szkoleniach, zapytaliśmy o szczegóły wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w ramach poszczególnych zakresów tematycznych. Szkolenie dotyczące Ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości  w gospodarstwie rolnym podzielone jest na 3 części – mówi wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadzący zajęcia w tym bloku szkoleniowym. Pierwsza część dotyczy funkcji oraz zakresu rachunkowości  w jednostkach prowadzących własną działalność gospodarczą, a także specyficznych cech rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Tematyka drugiej części skoncentrowana jest z kolei na wyjaśnieniu podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Ostatni blok szkolenia poświęcono zagadnieniom związanym z zamknięciem rocznym i obliczaniem wyniku finansowego gospodarstwa.

Z kolei szkolenie dotyczące Inżynierii produkcji rolniczej obejmuje tematykę produkcji rolniczej i ogrodniczej, na którą składają się m.in. podstawy nawożenia  i ochrony roślin oraz magazynowanie i konserwacja płodów rolnych. Jak wyjaśnia dr inż. Urszula Piszcz, szkolenie będzie także okazją do przybliżenia zagadnień rolnictwa zrównoważonego, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w branży rolniczej.

Trzecia propozycja szkoleniowa to Zarządzanie integrowaną produkcją rolniczą  z elementami BHP. Tematyka szkolenia skupia się w szczególności na uwarunkowaniach prawnych związanych z zarządzaniem integrowaną produkcją rolniczą, a także na ewidencji i kontroli integrowanej produkcji. Jak zapewnia dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski uczestnicy poznają na nim zasady uprawy roli  i pielęgnacji gleby w integrowanej produkcji roślinnej, zasady nawożenia oraz integrowanej ochrony upraw rolniczych, a także znaczenie stosowania płodozmianu
i dobrych praktyk rolniczych oraz kwestię stosowania środków ochrony roślin  w kontekście ochrony środowiska.

O opinie na temat szkoleń spytaliśmy również samych uczestników szkoleń, które już się odbyły. Zapytani o to, czy szkolenia spełniły ich oczekiwania, uczestnicy odpowiadali, że warto było przyjechać do Pawłowic, bo zdobyli tu wiele praktycznych informacji o tym, jak dobrze prowadzić swoje gospodarstwo.
 
Pani Maria – posiadaczka działki na obrzeżach Wrocławia podkreśliła, że mogła się tutaj również wymienić swoimi doświadczeniami z innymi, a także wysłuchać rad specjalistów, do których na co dzień nie ma dostępu. Pan Leszek – rolnik z województwa opolskiego dodał, że oprócz samych  szkoleń, uczestnikom zostały również przekazane materiały szkoleniowe, zapewniony catering oraz – dla osób, które przyjechały na szkolenie spoza Wrocławia – nocleg w Pałacu w Pawłowicach.

 

\"\"

 

Dziewiętnastowieczny pałac, w którym obecnie znajduje się Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie odbywają się szkolenia, położony jest na terenie ośmiohektarowego parku. Jest to malownicze  i urokliwe miejsce pod względem krajobrazowym i architektonicznym, a jednocześnie profesjonalna baza szkoleniowa, wyposażona w kilkanaście zmodernizowanych, multimedialnych sal. 

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.zip.up.wroc.pl. Zgłoszenia należy przesyłać na adres cku@up.wroc.pl. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Głównym celem projektu jest uzupełnienie wiedzy osób pracujących w sektorze rolno-spożywczym oraz wykształcenie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do obsługi nowoczesnego sektora żywnościowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

\"\"

 

Tekst i foto: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here