Tak dobrze nie było od lat. Rekordowe przychody branży mleczarskiej

W I połowie 2017 r. przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka były o prawie 25 proc. wyższe niż w ub. r. i wyniosły 16,5 mld zł. Oznacza to, że osiągnięty w I połowie roku przychód był rekordowy.

\"\"

Obserwowana w I połowie 2017 r. dobra koniunktura na światowym rynku przetworów mleczarskich oraz zwiększony wolumen przerobu mleka pozytywnie wpłynęły na wyniki finansowe branży mleczarskiej w Polsce.

– Według danych Pont-Info, w I połowie 2017 r przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka, zatrudniających co najmniej 10 osób, wobec analogicznego okresu przed rokiem  zwiększyły się o 24,9 proc. do 16,5 mld zł. Oznacza to, że osiągnięty w bieżącym roku przychód w I połowie roku był rekordowy w historii – wyjaśniają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Czynniki wpływające na wzrost przychodów zakładów mlecznych

Zwiększone przychody są przede wszystkim efektem wyższych cen uzyskiwanych za sprzedawane produkty.

– W I połowie br. średnie ceny zbytu masła w blokach były o 63 proc. wyższe niż w I połowie ub.r. Notowany przeciętny poziom cen serów Edam w tym okresie był o 39 proc. wyższy, a serów Gouda o 38 proc. Odtłuszczone mleko w proszku było średnio sprzedawane po cenach o 13 proc. wyższych niż w I połowie 2016 r. Droższe, od kilku do kilkunastu procent, były też produkty płynne, takie jak mleko spożywcze, śmietana,  czy jogurty – wyjaśnia BGŻ BNP Paribas.

Kolejnym czynnikiem, który oddziaływał na wzrost przychodów branży był również zwiększony przerób mleka.

Wg GUS, w I połowie 2017 r. do skupu trafiło o 3,7 proc. mleka więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.
Większy skup mleka w połączeniu z wyższym cenami płaconymi producentom mleka za surowiec spowodowały wzrost kosztów działalności. W I połowie br. były one o 22,4 proc. większe niż przed rokiem i wyniosły 15,9 mld zł.

Mniejsza dynamika wzrostu kosztów niż przychodów przełożyła się na większą zyskowność przedsiębiorstw. Zysk brutto wyniósł 575 mln zł  wobec 202 mln zł w I połowie 2016 r., a na poziomie netto 502 mln zł, tj. o 326 mln zł więcej niż w I połowie ub.r.

Wyższą rentowność w pierwszej połowie roku, zakłady mleczarskie po raz ostatni odnotowały w 2010 r.

Inwestycje w maszyny i budynki

Lepsza koniunktura w mleczarstwie skłoniła przedsiębiorstwa do zwiększenia działalności inwestycyjnej. W I połowie 2017 r. wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 521 mln zł, tj. o 38 proc. więcej niż w I połowie 2016 r.

Przedsiębiorstwa inwestowały przede wszystkim w zakup maszyn i urządzeń technicznych, a także w budynki i budowle.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here