Takich zbiorów zbóż się niespodziewano!

GUS podniósł swój wcześniejszy szacunek produkcji zbóż. Wg najnowszych danych zbiory zbóż w kraju były znacząco większe niż ktokolwiek chyba przypuszczał jeszcze kilka miesięcy temu  – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

 

\"Takich

 

W środę 19.12 GUS opublikował ”Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 r.”. Zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą) oszacowano na 28,5 mln t, czyli o 6,6% więcej niż rok wcześniej.

Czytaj: Produkty zbożowe drożeją w szaleńczym tempie

Wcześniejszy szacunek GUS z września, tzw. przedwynikowy, mówił o zbiorach w wysokości 28,1 mln t (+4,9% r/r). Wzrost produkcji zbóż ogółem wynikał przede wszystkim ze znacznego zwiększenia produkcji kukurydzy (+1,6 mln t) i jarych zbóż podstawowych: pszenicy (+1,6 mln t), jęczmienia (1,1 mln t) oraz mieszanek zbożowych (+0,5 mln t), co pozwoliło z naddatkiem zrekompensować duży spadek produkcji zbóż ozimych: pszenicy (-2,3 mln t), pszenżyta (-1,1 mln t) i jęczmienia (-0,3 mln t).

Istotnym zjawiskiem dla polskiego sektora zbóż w 2012 r. było znaczne zwiększenie produkcji ziarna kukurydzy. W dużej mierze był to efekt katastrofalnych wymrożeń zbóż ozimych i konieczności dokonania przesiewów. W ten sposób powierzchnia gruntów ornych przeznaczona pod produkcję kukurydzy na ziarno wzrosła w 2012 r. aż o 63% do 544 tys. ha. Jednocześnie wbrew przewidywaniom zwiększyły się również przeciętne plony do 73,5 dt/ha (wzrost o 2,4%).

Czytaj: Zboża w górę

Wszystko to spowodowało, że wg GUS wyprodukowano rekordową  ilość ziarna kukurydzy wynoszącą  aż 4,0 mln t, czyli o 67% więcej niż rok wcześniej. Szczęśliwie dla producentów, ta dodatkowa ilość ziarna kukurydzy zostanie z łatwością zagospodarowana przez krajowy przemysł paszowy (zastąpienie importu i mniejsza dostępność pszenicy) lub zostanie wyeksportowana. A chętnych na polską kukurydzę nie brakuje, gdyż produkcja w południowo-wschodniej i centralnych krajach członkowskich UE na skutek suszy uległa znacznemu zmniejszeniu. Co więcej, ze względu na niższe zbiory w Stanach Zjednoczonych, sytuacja popytowo-podażowa na świecie jest w sezonie 2012/13 bardzo napięta.

Czytaj: Czeka nas lawina podwyżek!

Dlatego mimo znacznie większej produkcji w Polsce, ceny kukurydzy na rynku krajowym jak dotychczas w bieżącym sezonie są około 11% wyższe niż rok wcześniej. Poza rekordową produkcją kukurydzy ważnym zjawiskiem na krajowym rynku zbóż jest również niższa o około 8% produkcja pszenicy. Katastrofalne straty mrozowe spowodowały, że powierzchnia uprawy pszenicy ozimej zmniejszyła się o 558 tys. ha, co oznaczało spadek aż o 29%. Wprawdzie powierzchnia uprawy pszenicy jarej wzrosła o 377 tys. ha (o 115%!), a jej plony były bardzo wysokie (37,7 dt/ha), to jednak nie były w stanie zrekompensować spadku produkcji pszenicy ozimej.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here