Tendencje na rynku wołowiny

Jak podaje Danuta Rycombel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przeciętna cena skupu bydła, we wrześniu 2013 r., wynosiła 6,11 zł/kg wagi żywej i była wyższa o 1,5% niż w sierpniu br.

Ceny zakupu młodych byków rosły również w następnym miesiącu br., a towarzyszyły im niższe ceny zakupu krów. Zakłady mięsne, w trzecim tygodniu października 2013 r., płaciły za byki w wieku do 2 lat, tj. o ponad 2 % więcej niż przed miesiącem (6,82 zł/kg w. ż.), a za krowy o ponad 3% mniej (4,72 zł/kg w. ż.).
 

 

\"\"

 


Wzrost cen o 1-3% miał miejsce na Łotwie, w Wlk. Brytanii, i w Niemczech, natomiast ceny obniżyły się we Francji (o ok. 3%), w Holandii (o ok. 6%), oraz w Irlandii (o ok. 4%). W UE średnia cena rynkowa tusz młodych byków od lipca br. utrzymuje się na poziomie ok. 386 EUR/100 kg, do czego przyczynia się mniejszy niż przed rokiem eksport na rynki państw trzecich, w tym do Turcji.

Komisja przewiduje, że eksport wołowiny z UE na rynki państw trzecich w 2013 r. zmniejszy się o 1/4 (do ok. 160 tys. ton), a import z tych państw wzrośnie o ok. 9% (do 300 tys. ton). Obroty handlowe wołowiną wewnątrz UE będą zależały od podaży wołowiny w państwach członkowskich. W Polsce, w II półroczu 2013 r., eksport produktów wołowych prawdopodobnie będzie większy o ok. 2% (168 tys. ton) niż w II półroczu 2012 r., a w I półroczu 2014 r. możliwy jest jego wzrost do 170 tys. ton.

Stan pogłowia młodego bydła, w czerwcu br. w porównaniu do czerwca 2012 r., był wyższy o 5,9%, a cieląt o ok. 8%. Uboje byków wyniosły 470,5 tys. sztuk w ciągu 9 miesięcy br. i były o 6,5% (28,6 tys. sztuk) większe niż w analogicznym okresie 2012 r. Uboje krów zmalały o 7,9% (o 24,6 tys. sztuk).

W rezultacie ubój wszystkich kategorii bydła dorosłego wyniósł 881,1 tys. sztuk i był o 4,5 tys. sztuk większy niż w ciągu 9 miesięcy 2012 r. W I półroczu 2013 r. ceny cieląt w eksporcie były niższe niż przed rokiem i ich eksport zmalał o ok. 11% (do 101,2 tys. sztuk). W rezultacie spadły uboje cieląt. Natomiast w lipcu i w sierpniu 2013 r. uboje zaczęły rosnąć, bo eksport cieląt był większy niż przed rokiem o 9% (36 tys. sztuk).

W sumie, w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., uboje cieląt zmalały o ok. 6% do 44,6 tys. sztuk. Eksport mięsa wołowego wyniósł 178,8 tys. ton w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. i był mniejszy o ok. 6 tys. ton niż przed rokiem, w tym wołowiny chłodzonej zmalał o ok. 14 tys. ton (do 141,3 tys. ton), a wołowiny mrożonej wzrósł o ok. 8 tys. ton.

Powodem spadku eksportu wołowiny chłodzonej, przy ubojach byków nieco większych niż przed rokiem, były niskie ceny. Zmalały one o ok. 2% w II kwartale br. (do 3,33 EUR/kg) i o ok. 5% (do 3,18 EUR/kg ) w lipcu i sierpniu 2013 r. Ceny wołowiny mrożonej w eksporcie również malały (z 3,69 do 3,22 EUR/kg), ale były o 2-4 % wyższe w porównaniu do cen wołowiny chłodzonej.

Czytaj także:
Unijna wołowina ponownie na amerykańskim rynku!!
Rosjanie skontrolują nasze mięso i mleko!
Ustalenia na szczycie, problem na dole

Najwięcej mięsa wołowego wyeksportowano do: Włoch (37,1 tys. ton), Niemiec (30,5 tys. ton), Holandii (29,9 tys. ton) i Hiszpanii (15,7 tys. ton). Wołowina była eksportowana również do Rosji (5,5 tys. ton ) oraz Bośni, Hercegowiny i Macedonii (4,5 tys. ton). Niewielkie ilości mięsa wołowego były eksportowane do Afryki, Turkmenistanu i Hong Kongu. Import bydła i cieląt wzrósł w tym czasie o prawie 49% do 43,3 tys. sztuk.

Import cieląt (głównie z Litwy) wzrósł o 9,3 tys. sztuk (do 15 tys. sztuk), a ich cena wynosiła 198 EUR/sztukę i była o ok. 11% niższa niż w roku poprzednim. Zakupy bydła dorosłego na rynkach zagranicznych zwiększyły się o ok. 5 tys. sztuk (do 28,3 tys. sztuk). Najwięcej bydła zakupiono w: Słowacji (10,1 tys. sztuk), Rumunii (6,2 tys. sztuk), Niemczech (4,2 tys. sztuk), Danii (3,3 tys. sztuk) i Czechach (2,1 tys. sztuk).

Importowane było zarówno bydło rzeźne i hodowlane, a świadczą o tym ceny zakupu. Za bydło z Rumunii płacono 342 EUR/sztukę, a za bydło z Niemiec, Czech i Danii od 1182 do 1281 EUR/sztukę. Import mięsa wołowego wyniósł 8,1 tys. ton i był o 0,6 tys. ton większy niż przed rokiem. Mięso wołowe mrożone kupowano po 3,5 EUR/kg, a jego cena była wyższa o ok. 13% niż w ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. Natomiast cena wołowiny chodzonej wynosiła 3,4 EUR/kg i wzrosła o ok.1% w porównaniu do roku poprzedniego. 

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here