Trudne rozmowy z rolnikami

Minister Marek Sawicki spotkał się z szefami organizacji ogólnopolskich. Rozmowy dotyczyły sytuacji związanej z protestami rolniczymi w województwie kujawsko – pomorskim i zachodniopomorskim.

\"\"

Cieszy mnie to, że udało się nawiązać rozmowy, współpracę i zakończyć protesty. Zachęcam jednak, aby problemy rozwiązywać właśnie, poprzez organizacje i związki rolnicze, korzystając z formy dialogu – podkreślił minister

Na spotkanie minister Sawicki zaprosił przedstawicieli organizacji zrzeszonych w COPA-COGECA oraz młodych rolników. Uczestniczyli w nim: przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Lech Kuropatwiński, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin, zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” Mariusz Gołębiowski , prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, wiceprzewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Stanisław Kacperczyk oraz przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.

Na konferencję prasową zorganizowaną po zakończeniu rozmów minister Sawicki przyszedł wspólnie ze związkowcami. Poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rozpoczęła wydawanie, producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania, decyzji o przyznaniu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis, w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego obsiania.

Decyzje wydawane są sukcesywnie. Agencja wysłała już ponad 20 tys. decyzji na kwotę ponad 20 mln. zł., w tym ponad 8, 5 tys. decyzji dla producentów rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – powiedział minister Sawicki i zaznaczył, że w związku z wnioskami wojewodów wyraził już zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla ponad 20,5 tys. gospodarstw rolnych w wysokości ok. 55 mln zł.

Odnosząc się do protestów w województwie zachodniopomorskim minister zaznaczył, że sytuacja jest specyficzna, ponieważ podaż ziemi Skarbu Państwa w tym rejonie jest zdecydowanie większa, niż w innych częściach Polski i dlatego tu pojawiają się napięcia.

Przy wszystkich oddziałach terenowych ANR zostały powołane społeczne komisje, które będą analizować sytuacje w celu wyeliminowania z przetargów ograniczonych osób „nieuprawnionych” – tzw. „słupów” – poinformował minister i dodał, że głównym celem ANR jest jak najszybsze rozdysponowanie ziemi rolniczej rolnikom, w pierwszej kolejności na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Minister zapowiedział też cykliczne, co miesięczne spotkania w gronie reprezentowanych na spotkaniu związków i organizacji.

Będą to stałe rozmowy podczas których będziemy mogli reagować na bieżące problemy i rozwiązywać je wspólnymi siłami – podkreślił szef resortu.

Związkowcy z zadowoleniem przyjęli informacje o możliwości comiesięcznych spotkań z ministrem i dyskusji na trudne tematy. Podkreślali, że największe zaniepokojenie wśród rolników budzi obecnie tematyka podatku dochodowego, składek zdrowotnych dla rolników oraz rolniczych ubezpieczeń. Na te tematy chcieli by podjąć merytoryczną dyskusję.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here