Trybunał Konstytucyjny: Skarb Państwa nie odpowiada za każdą szkodę wyrządzoną przez zwierzęta chronione

Nie każda szkoda wyrządzona przez gatunek chroniony podlega automatycznej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa – orzekł Trybunał Konstytucyjny, odrzucając tym samym skargę Prokuratora Generalnego na ustawę o ochronie przyrody.

 

\"rolnictwo,

 

Zdaniem Prokuratora Generalnego, który zaskarżył do TK zapisy ustawy o ochronie przyrody, objęcie odszkodowaniami wypłacanymi przez Skarb Państwa tylko szkód wyrządzonych przez określone gatunki zwierząt podlegających ochronie jest sprzeczne z zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził podczas wczorajeszej rozprawy, że "nie istnieje ogólne prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa dla określonej kategorii podmiotów. Standard wyznaczony treścią art. 77 ust. 1 konstytucji obejmuje rekompensatę za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Taka sytuacja nie występuje w rozpatrywanej sprawie".

Jak informuje TK w komunikacie prasowym, wprowadzenie ochrony gatunkowej zwierząt mieści się w konstytucyjnie określonym obowiązku ochrony środowiska, który odnosi się nie tylko do władz publicznych, ale również dotyczy wszystkich obywateli. Co istotne, określone prawa i wolności mogą być ograniczane, zgodnie z zasadą proporcjonalności, m.in. z uwagi na konieczność ochrony środowiska.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego podkreślił, że zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa może zostać poszerzony o wypłacanie rekompensat za szkody wyrządzone przez inne gatunki zwierząt podlegające ochronie.

Czytaj także:
Inspekcja Weterynaryjna będzie nadzorować produkcję i sprzedaż przez rolników żywności z gospodarstw?

Zgodnie z art. 126 ust. 12 u.o.p. Rada Ministrów jest upoważniona do określenia również innych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka, za których szkody będzie odpowiadał Skarb Państwa. Przyjęty model odpowiedzialności zapewnia potrzebną elastyczność regulacji prawnej, ponieważ lista gatunków objętych ochroną jest zmienna i zależna od wielu czynników, w tym od warunków biologicznych i środowiskowych" – czytamy w komunikacie TK.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.

oprac. K. Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Trybunał Konstytucyjny/ Barłomiej Cacko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here