UE: Liczba gospodarstw zajmujących się produkcją jaj rośnie!

W maju 2014 roku Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące liczby gospodarstw utrzymujących kury nioski oraz średniej liczby niosek w poszczególnych systemach utrzymywania. Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, każde z państw członkowskich zobowiązane jest przed 1 kwietnia danego roku powiadomić Komisję o liczbie miejsc produkcji z podziałem na metody chowu, w tym o maksymalnej pojemności zakładu pod względem liczby ptaków przebywających w nim jednocześnie.

 

\"\"

 

Z zestawień KE wynika, że w Unii Europejskiej w 2013 roku utrzymywane było 380,5 miliona kur niosek, z czego 57,4% w klatkach wzbogaconych, 12,2% na wolnym wybiegu, 26,4% na ściółce oraz 3,8% w systemie ekologicznym. Niewielki procent nadal przypadał na klatki niewzbogacone (0,2%).  Odnotowano niewielki wzrost liczby kur utrzymywanych w systemach alternatywnych na poziomie +0,2% w porównaniu do roku 2012 (w 2013 roku 42,4% kur chowanych w systemach alternatywnych).

W poszczególnych krajach dominują różne typy utrzymywania i tak największy procent kur w systemie ekologicznym utrzymywany był w Danii (19,4%), Szwecji (11,7%), Austrii (9,7%), Luksemburgu (9,0%) oraz Niemczech (8,9%). W systemie ściółkowym utrzymywana jest ponad połowa kur w Luksemburgu (87,5%), Austrii (68,3%), Holandii (63,6%), Niemczech (63,2%), Szwecji (63,1%) i Słowenii (51,6%).

System wolnowybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii (47,5%) oraz Irlandii (40,1%). Nadal w większości krajów kury utrzymywane były przede wszystkim w systemie klatkowym, najwięcej w Łotwie (95,5%), Portugalii (93,5%), Hiszpanii (92,9%) oraz Estonii (90,8%).

W Polsce blisko 87,4% kur utrzymywanych było w systemie klatkowym, prawie 10,4% na ściółce, 2,0% na wolnym wybiegu oraz 0,2% w systemie ekologicznym.

Czytaj także:
Polskie produkty z wizytą w Chinach!
Ukraina chce współpracy w sprawie wieprzowiny!
Sawicki chce podbić azjatycki rynek wieprzowiny

Produkcją jaj spożywczych w 2013 roku w krajach członkowskich zajmowało się 22 202 gospodarstw, z czego najwięcej gospodarstw preferowało produkcję jaj w systemie wolnowybiegowym (35,4%) oraz ściółkowym (33,3%). W klatkach utrzymywano kury w 18,4% gospodarstw, a systemem ekologicznym zajmowało się 12,5% producentów jaj spożywczych. 

W porównaniu do roku 2012 odnotowano wzrost o 2,3% liczby gospodarstw zajmujących się produkcją jaj spożywczych przy czym najwięcej przybyło gospodarstw z systemem wolnowybiegowym (+4,8%) oraz ściółkowym (+4,0%). Zmniejszyła się liczba gospodarstw utrzymujących kury w klatkach o 3,1% jak również w systemie ekologicznym o około 0,5%.

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here