Advertisement

UE wprowadza nowe wymagania w produkcji żywności

UE wprowadziła nowe wymagania dotyczące stosowania w żywności substancji dodatkowej – dwutlenek tytanu (E171). Po upływie okresu przejściowego – po dniu 7 sierpnia 2022 r. – nie będzie można stosować dwutlenku tytanu do produkcji żywności, ani wprowadzać do obrotu żywności zawierającej tę substancję.

UE wprowadza nowe wymagania w produkcji żywności
UE wprowadza nowe wymagania w produkcji żywności

W dniu 18 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) (Dz. Urz. UE L 11
z dnia 18.10.2022, str. 1).

Rozporządzenie to będzie stosowane od dnia 7 lutego 2022 r. i przewiduje 6 miesięczny okres przejściowy dotyczący stosowania w żywności dwutlenku tytanu oraz wprowadzania do obrotu żywności zawierającej tę substancję dodatkową.

Zgodnie z tym przepisem do dnia 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie
z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu. Po tej dacie żywność może pozostać na rynku do swojej daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do spożycia.

Po upływie 6-miesięcznego okresu przejściowego nie będzie można stosować dwutlenku tytanu w produkcji żywności

Powyższe oznacza, że po upływie okresu przejściowego – po dniu 7 sierpnia 2022 r. – nie będzie można stosować dwutlenku tytanu do produkcji żywności, ani wprowadzać do obrotu żywności zawierającej tę substancję.

Termin „wprowadzenie na rynek” (do obrotu) został zdefiniowany w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463). Zgodnie z ww. definicją termin ten oznacza posiadanie żywności w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Zgodnie z ww. definicją żywność wyprodukowana, zapakowana i oznakowana, przechowywana w magazynie przed zakończeniem okresu przejściowego tj. przed 7 sierpnia 2022 r. przewidzianego w ww. rozporządzeniu jest żywnością wprowadzoną do obrotu i może być sprzedawana również po dniu 7 sierpnia 2022 r., do upływu jej terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Powyższy okres przejściowy dotyczy również sytuacji, w której żywność zawierająca dwutlenek tytanu może być użyta jako składnik innego, wieloskładnikowego środka spożywczego. Z tego względu, że środki spożywcze muszą być produkowane na zasadach obowiązujących w dacie ich produkcji, po dniu 7 sierpnia 2022 r. nie będzie można również użyć do produkcji żywności innych środków spożywczych zawierających w swoim składzie dwutlenku tytanu, nawet tych wyprodukowanych przed upływem okresu przejściowego, które same mogą pozostać w obrocie do czasu upływu ich terminu przydatności do użycia lub daty minimalnej trwałości.

Przykładowo wyprodukowany lukier z dodatkiem tego barwnika (ani sam barwnik) nie będzie mógł być oferowany do sprzedaży, ani stosowany do produkcji np. wyrobów cukierniczych, jak również wybory cukiernicze z ich użyciem (barwnika, bądź lukru) nie będą mogły być produkowane i sprzedawane. Zatem po upływie okresu przejściowego tj. po dniu 7 sierpnia 2022 r. nie będzie można wykorzystać do produkcji żywności dwutlenku tytanu, ani innych środków spożywczych / składników zawierających dwutlenek tytanu (wyprodukowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich produkcji).

Przepisy powyższe dotyczące okresu przejściowego nie dotyczą wprowadzanej do obrotu w państwach trzecich żywności, która ma być przedmiotem importu do Unii Europejskiej, ustanawiają jednak wymagania dla produktów importowanych na rynek UE. Oznacza to, że po dniu 7 sierpnia 2022 r. nie można będzie dokonać przywozu na teren Unii Europejskiej dwutlenku tytanu, a także żywności zawierającej dwutlenek tytanu z państw trzecich, nawet jeżeli żywność ta została wyprodukowana w czasie okresu przejściowego.

Należy podkreślić, że zgodnie z generalną zasadą prawa żywnościowego – żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi producent lub podmiot wprowadzający ją do obrotu. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Źródło: GIS

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Advertisement
11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,940ObserwującyObserwuj
7,180SubskrybującySubskrybuj

Podsumowanie ostatnich wydarzeń w rolnictwie i agrobiznesie

Kolejne już podsumowanie ostatnich wydarzeń w rolnictwie i agrobiznesie (16-20.05.2022) przygotowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Nabór na pomoc suszową nie ruszył! Zapowiadany przez Rząd nabór...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE