Ułatwienia dla dzierżawców. Ponad 10 lat bez zgody szefa KOWR

KOWR nie powinien skracać okresu dzierżawy państwowej ziemi poniżej 10 lat. W ten sposób uniemożliwia gospodarzom ubieganie się o ulgę w podatku rolnym.

 dzierżawa państwowej ziemi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz, KOWR

Samorząd rolniczy wystąpił o zmianę procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na 10 lub więcej lat.

Obecnie często zdarza się, że przetargi na dzierżawę ziemi dotyczą okresu 9 lat i kilku miesięcy. A to uniemożliwia dzierżawcom ubieganie się o ulgę w podatku rolnym. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym o takie zwolnienie można wystąpić, jeśli obejmuje się grunty z państwowego zasobu na trwałe zagospodarowanie – na okres co najmniej 10 lat.
– Z tej formy pomocy korzystaliby także młodzi rolnicy, którzy najczęściej wygrywają przetargi i pozwoliłoby to na sprawniejsze prowadzenie i rozwój ich gospodarstw – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego KOWR poinformował, że „okres dzierżawy, co do zasady, powinien wynosić 10 lat, chyba że z cech nieruchomości (tj. położenia, kierunku zmian planistycznych, występowania złóż itp.) wynika potencjalnie nierolny jej charakter; w takim przypadku okres ten powinien być odpowiednio krótszy”.

– Wydzierżawianie zaś nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat (z wyjątkiem nieruchomości pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych), może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR – czytamy w piśmie KOWR.

Dzierżawa państwowej ziemi na ponad 10 lat bez zgody dyrektora generalnego

W związku z postulatami rolników, dyrektor generalny KOWR skierował pismo do szefów oddziałów terenowych KOWR. Zwrócił w nim uwagę na potrzebę ustalania terminów zakończenia umów dzierżawy po zbiorach w danym roku kalendarzowym, czy też określonego cyklu produkcyjnego, a tym samym umożliwienia przyszłemu dzierżawcy ubieganie się o zwolnienie dzierżawionych gruntów z podatku rolnego.

– Zatem, w przypadku, jeżeli okres dzierżawy obejmowałby łącznie 10 lat i kilka miesięcy (ale nie więcej niż do 11 lat) – dyrektorzy oddziałów zostali upoważnieni do zawierania takich umów dzierżaw, bez konieczności uzyskania zgody dyrektora generalnego KOWR w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni 50 ha i mniejszej – wyjaśnia Ośrodek.

Zalecenie dyrektora KOWR miało na celu m.in. odstąpienie od stosowanej przez niektóre oddziały praktyki „skracania okresu dzierżawy” do zbiorów roku poprzedzającego 10-letni okres, czyli zawierania umów na okres 9 lat i kilku miesięcy.

oprac. Kamila Szałaj, na podst. KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here