Unia Europejska wesprze sektor rolniczy w Afryce

 sektor rolniczy w Afryce, rolnictwo, rolnictwo w Afryce, Euractiv, Josefa Sacko

Sektor rolniczy w Afryce wymaga inwestycji

Zadaniem grupy roboczej i jej 11 ekspertów jest wydanie zaleceń w styczniu 2019 r., które koncentrują się na promowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, przekazywaniu umiejętności, dostosowywaniu się do zmian klimatu i inwestowaniu w agrobiznes.

Coraz gorzej z żywnością w Afryce

Międzynarodowy Instytut Badań nad Polityką Żywnościową (the International Food Policy Research Institute) szacuje, że w Afryce do 2050 roku będzie głodowało o 38 milionów ludzi więcej niż obecnie z powodu zmian klimatycznych. Instytut przewiduje również, że na kontynencie pojawią się duże niedobory żywności już w 2020 r. Niedożywienie w Afryce będzie rosło w ciągu najbliższych 20 lat.

Carlos Lopes, wysoki przedstawiciel Unii Afrykańskiej ds. negocjacji nad nową umową z UE po 2020r., powiedział EURACTIV, że planowana umowa o wolnym handlu na kontynencie afrykańskim (ACFTA) przyczyni się do integracji afrykańskich łańcuchów wartości, które umocnią lokalną branżę i pozwolą afrykańskiemu rolnictwu na obsługiwanie masowego rynku.

Ale wszystko to będzie wymagało szybkiego wzrostu inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w afrykański agrobiznes. Brak krajowych systemów przetwarzania oznacza, że ​​kraje afrykańskie często eksportują surowce, a następnie importują gotowy produkt.

Poprawić system przetwarzania

„Jeśli spojrzeć na to, co jest dostępne, wiele produktów jest nadal importowanych, nawet takich jak kawa, która jest głównym eksportowym towarem w naszym regionie. Musimy uzyskać więcej inwestycji w przetwórstwo – mówi Erik Habers, szef ds. rozwoju delegacji UE w Etiopii. „Bardziej przyglądamy się powiązaniom między drobnymi właścicielami, spółdzielniami i sektorem prywatnym” – dodał Habers.

Może to napędzić inwestycje i otworzyć dostęp do szerszego finansowania, które jest główną przeszkodą dla afrykańskiego rolnictwa, a instytucje finansujące rozwój obiecują zintensyfikować wysiłki na rzecz tworzenia lepszego rynku.

W regionach takich jak Afryka Subsaharyjska, drobni rolnicy, zazwyczaj uprawiając mniej niż dwa akry, produkują 70 proc. Konsumowanej żywności. Ale to jest skuteczne. Wzrost gospodarczy w rolnictwie jest nawet 11 razy skuteczniejszy w ograniczaniu ubóstwa niż wzrost w innych sektorach.

Zewnętrzny plan inwestycyjny UE – potencjalnie warty nawet 44 miliardy euro – zakłada skupienie się na wspieraniu przedsiębiorstw rolnych, podczas gdy Afrykański Bank Rozwoju inwestuje 24 miliardy dolarów w afrykańskie rolnictwo w ciągu najbliższych 10 lat w ramach wprowadzonej strategii „Feed Africa” („Nakarmmy Afrykę”) w 2015.

„Zasoby krajowe z państw afrykańskich muszą być uzupełnione zasobami europejskimi, a to oznacza potrzebę większego zaangażowania sektora prywatnego” – mówi Tom Arnold, który kieruje zespołem zadaniowym ds. obszarów wiejskich Afryki w Komisji Europejskiej.

Darczyńcy i instytucje finansujące rozwój szukają sposobów na zwiększenie atrakcyjności finansowej systemów ubezpieczeń upraw. One Acre Fund i Juhudi Kilimo są jednymi z najpopularniejszych firm mikrofinansowych na rynku wschodnioafrykańskim.

„Rolnictwo jest głównym motorem transformacji gospodarki Afryki. Chcemy stawić czoła tym wyzwaniom pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, degradacji gleby, ubóstwa i handlu” – powiedziała Josefa Sacko, komisarz Unii Afrykańskiej ds. gospodarki wiejskiej i rolnictwa podczas inauguracji grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce.

Pytanie brzmi, w jaki sposób Afryka, dzięki swoim własnym wysiłkom i coraz większemu wsparciu ze strony Europy, może wprowadzić te zmiany w życie.

Benjamin Fox | EurActiv.pl | tłumaczenie Kacper Ochman, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here