Unijni kontrolerzy: planowanie wydatków na rolnictwo za długie i zbyt skomplikowane

​Jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a występujące w nim niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych wynikach. Kontrolerzy stwierdzili również, że pomimo wysiłków Komisji Europejskiej wdrażanie programów nie zaczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie, a wydatkowanie środków odbywało się wolniej.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, PROW

100 mld euro na rozwój obszarów wiejskich

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich stawia sobie za cel zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój gospodarek i społeczności wiejskich. W latach 2014–2020 Unia Europejska zamierza wydać niemal 100 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

Programy za długie i zbyt skomplikowane

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnia wsparcie finansowe na działania wdrażane przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich, które są opracowywane przez państwa członkowskie i zatwierdzane przez Komisję.

– Planowanie na nowy okres zawsze jest utrudnione, ponieważ cały proces trzeba zacząć, zanim udostępnione zostaną odpowiednie i istotne dane za poprzednie okresy – powiedział Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Trybunał stwierdził, że dokumenty programowe są zbyt obszerne i skomplikowane, a ponadto w niewystarczającym stopniu ukierunkowane na oczekiwane rezultaty.

Kontrolerzy sprawdzili, czy w nowych strategicznych ramach unijnych na lata 2014–2020 uwzględniono większy nacisk na osiąganie wyników oraz czy nowy proces doprowadził do opracowania programów rozwoju obszarów wiejskich dobrej jakości, które przyniosą lepsze rezultaty.

Z ustaleń wynika, że choć w unijnych ramach przyjęto podejście zorientowane na rezultaty, zatwierdzone programy są długie i skomplikowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia utrudniają położenie nacisku na rezultaty i wykonanie zadań. Kontrolerzy przeanalizowali również programowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020, by przekonać się, czy umożliwiło ono wcześniejsze wdrożenie programów rozwoju obszarów wiejskich i tym samym pozwoliło uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień Stwierdzili oni, że mimo wysiłków Komisji wdrażanie nie rozpoczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie, a realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała wolniej.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here