Uprawy ubezpieczysz… na poczcie

Poczta Polska wychodzi naprzeciw rolnikom. W prawie dwóch tysiącach placówek pocztowych w całym kraju gospodarze mogą ubezpieczyć uprawy i zwierzęta gospodarskie. Dzięki większej dosptępności, polisy mają być bardziej powszechne i tanie.

\"\"

Od lewej: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Zbigniew Pusz – Prezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Adam Sekściński – Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Prezes KRUS.


AGRO Ubezpieczenia można kupić już w blisko dwóch tysiącach poczt w całym kraju. To efekt współpracy Poczty Polskiej z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenia zostały stworzone w oparciu o „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Polisy dostępne dla wszystkich rolników

Ubezpieczycielowi zależy na tym, by polisy były bardziej dostępne, powszechne i tanie. Poczta Polska posiada ponad siedem tysięcy placówek. Jeśli dodać do tego prawie trzysta terenowych placówek KRUS i ponad pięćset agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych, gdzie również będą sprzedawane polisy, wychodzi imponująca sieć dystrybucji. I ma ona zapewnić dostępność polis nawet w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach kraju, a docelowo doprowadzić do ubezpieczenia 70-80 proc. powierzchni upraw.

– Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu, mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków – mówił na konferencji prasowej w placówce poczty w Starych Babicach Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

\"\"

Ubezpieczenia z dopłatą Skarbu Państwa

Rolnicy na poczcie mogą ubezpieczyć uprawy i zwierzęta z 65 proc. dopłatą Skarbu Państwa. Dostępne są także obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i oc rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych. Poza tym Poczta Polska oferuje ochronę życia i zdrowia.

Obecnie Polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90 proc.) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88 proc.). 40 proc. rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12 proc. rolników ubezpiecza swoje uprawy, a tylko 5-8 proc. żywy inwentarz.

W tym roku na dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt rząd przeznaczył 917 mln zł, a więc czterokrotnie więcej niż w 2016 roku.  W ciągu najbliższych 3 lat dopłaty te mogą wynieść nawet 1,8 mld zł.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here