Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z podpisem prezydenta!

W dniu 17. października prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rynku mleka i przetworów mlecznych.

 

\"\"

 


Ustawa wdraża postanowienia zawarte w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 38) oraz w przepisach rozporządzeń: wykonawczego i delegowanego Komisji Europejskiej, wydanych na podstawie rozporządzenia nr 261/2012.

 

Czytaj także:
Obiecujące wyniki eksportu masła z Polski!!

Przewidywany wzrost produkcji mleka poprawi sytuację na rynku?
Uwaga producenci mleka!

Ustawa ma na celu ułatwienie wprowadzenie mechanizmu osłonowego dla gospodarstw produkujących mleko i ułatwienie procesu dostosowania rynku mleka do nowej rzeczywistości poprzez regulacje wspomagające konkurencyjność w sektorze mleka, wspomagające potencjał negocjacyjny producentów mleka w stosunku do podmiotów skupujących, organizacji międzybranżowych oraz przejrzystość na rynku mleka.

W szczególności do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych dodano przepisy ujęte w dodawanym do ustawy rozdziale 3a „Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów”, w którym ustawodawca określił zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w tym warunki uznawania tych podmiotów, prowadzenia rejestrów, kontrolę organizacji, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w postaci kary pieniężnej, obowiązki przekazywania do Komisji Europejskiej informacji w zakresie uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Ustawa wskazuje Prezesa Agencji Rynku Rolnego jako organ właściwy do podejmowania szeregu  czynności przewidzianych w ustawie.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here