Uwaga na niezapowiedziane kontrole GIW!

W marcu 2013 r. Główny Lekarz Weterynarii zlecił Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii przeanalizowanie sytuacji związanej z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym na terenie każdego z województw.

 

\"\"

 

W oparciu o uzyskane wyniki Główny Lekarz Weterynarii zdecydował o rozpoczęciu w całym kraju szeroko zakrojonej akcji, której celem było przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt. Zaplanowano do skontrolowania blisko 500 lecznic weterynaryjnych, w których na dużą skalę prowadzony jest obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, w tym antybiotykami.

Niezapowiedziane kontrole lecznic rozpoczęły się w ostatnim tygodniu czerwca 2013 roku i są w dalszym ciągu prowadzone. Do chwili obecnej na zlecenie Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzono 136 kontroli doraźnych. W kolejnych 27 przypadkach trwają działania kontrolne.

W zakończonych dotychczas kontrolach, inspektorzy przeprowadzający kontrole stwierdzili uchybienia w 95 skontrolowanych zakładach leczniczych dla zwierząt. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, dotyczyły w szczególności nierzetelnego prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej.

Utrudnia to identyfikację leczonych zwierząt, ocenę prawidłowości postępowania lekarsko – weterynaryjnego jak również uniemożliwia weryfikację dawkowania oraz ilości antybiotyków, pozostawianych w gospodarstwach w celu kontynuacji leczenia zwierząt.

Nierzetelne prowadzenie w/w dokumentacji, poza utrudnianiem inspektorom oceny obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, może świadczyć o przypadkach praktykowania leczenia „przez telefon”, bez diagnozy i potwierdzenia konieczności podania antybiotyków.

W 21 zakładach leczniczych dla zwierząt stwierdzono nie prowadzenie bieżącej dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej oraz dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

W oparciu o wykryte nieprawidłowości podjęto decyzję o unieruchomieniu zakładu leczniczego dla zwierząt, zgłoszono do organów ścigania 41 przypadków o popełnieniu przestępstwa, natomiast w 61 przypadkach skierowano zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz wydano 61 zaleceń pokontrolnych i 28 decyzji administracyjnych.

Czytaj także:
Pogłowie trzody chlewnej nadal w dół!
Postęp hodowlany trzody chlewnej
Ubój z konieczności – praktyczne wskazówki

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii zalecił wojewódzkim i powiatowym lekarzom weterynarii dokonywanie kontroli krzyżowych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta hodowlane, w których opiekę lekarsko – weterynaryjną sprawowały lecznice, w których wykryto nieprawidłowości.

Dotychczas przeprowadzono kontrole 402 ferm drobiu, 154 ferm trzody chlewnej, 135 ferm bydła, 38 ferm o profilu mieszanym i 2 ferm zwierząt futerkowych.

Stwierdzono w szczególności brak przechowywania dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, pojedyncze przypadki nieprawidłowości w łańcuchach żywnościowych oraz nieudokumentowaną obecność produktów leczniczych weterynaryjnych w 2 gospodarstwach. Sprawy zostały przekazane do wyjaśnienia przez organy ścigania.

We wszystkich kontrolowanych gospodarstwach nie stwierdzono obecności nie zarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych ani surowców farmaceutycznych. Kontrole lecznic weterynaryjnych oraz kontrole krzyżowe gospodarstw trwają w dalszym ciągu.

W miesiącu październik u planowane jest skontrolowanie kolejnych 60 lecznic oraz około 400 gospodarstw hodowlanych.

Żródło: Główny Inspektorat Weterynarii,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here