W sadach nieźle, dużo gorzej z uprawami owoców miękkich

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2011/2012 było bardzo zróżnicowane w zależności od położenia plantacji – wynika z danych opublikowanych przez GUS.

W skali całego kraju nie zaobserwowano jednak znaczących strat mrozowych w sadach. W większości rejonów uszkodzenia wystąpiły tylko lokalnie lub dotyczyły jedynie niektórych gatunków czy nawet pojedynczych odmian. W województwie lubuskim zanotowano przemarznięcia pąków kwiatowych winorośli, natomiast w skali kraju największe straty mrozowe wystąpiły w brzoskwiniach, morelach i czereśniach oraz nowych nasadzeniach drzew owocowych, w tym między innymi jabłoni.

Jednak w większości przypadków uszkodzenia są niewielkie i nieznaczące dla przyszłych plonów i zbiorów. Na wielu plantacjach zaobserwowano natomiast wyjątkowo dobre, obfite zawiązanie pąków kwiatowych (szczególnie w Wielkopolsce, gdzie w poprzednim sezonie owocowanie było bardzo słabe i w związku z tym rośliny sadownicze mogły „odpocząć”).

Ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych wiosną nastąpiło nieco później niż w latach przeciętnych.

Większe straty zaobserwowano natomiast w przezimowaniu upraw truskawek gruntowych, lecz uszkodzenia te także były zależne od położenia plantacji i bardzo 10 zróżnicowane pomiędzy rejonami kraju. Uprawy truskawek zostały uszkodzone tam, gdzie podczas zimy wystąpiły silne mrozy przy braku okrywy śniegowej.

W niektórych rejonach, zwłaszcza południowo-zachodniej i centralnej Polski, straty te są znaczące i mogą mieć niekorzystny wpływ na przyszłe plonowanie truskawek. Część plantacji została nawet zaorana. Straty w uprawie truskawek gruntowych są zależne nie tylko od rejonu uprawy, ale także od wieku plantacji oraz odmiany. Najbardziej ucierpiały odmiany deserowe. Siewy warzyw gruntowych na przeważającym obszarze kraju rozpoczęły się później niż w latach przeciętnych. Do siewów warzyw w niektórych rejonach przystąpiono w ostatniej dekadzie marca, a w innych (zwłaszcza województwach wschodnich i północnych) dopiero w pierwszej dekadzie kwietnia. Warunki atmosferyczne na ogół nie sprzyjały pierwszym wschodom roślin ze względu na brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie oraz niskie temperatury powietrza i duże ich wahania między dniem a nocą.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here