Więcej na modernizację gospodarstw

Rząd zgodził się na zwiększenie funduszy o 100 mln euro na modernizację gospodarstw rolnych – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Minister rolnictwa przedłożył uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 3 kwietnia rząd uchwałę przyjął

Najważniejsze zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

• zwiększenie funduszy na zadania realizowane w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 100  mln euro

Pieniądze będą pochodzić z działań: „Renty strukturalne” (60 mln euro) i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (40 mln euro). Realokacja środków nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację zadań w ramach tych dwóch działań, natomiast przekazanie 100 mln euro na „Modernizację gospodarstw rolnych” pozwoli objąć pomocą dodatkowych wnioskodawców tego działania. Oznacza to, że przesunięte środki zostaną lepiej wykorzystane.

zmiany dotyczące działań programu Leader (chodzi o oddolne partnerskie podejście do rozwoju wsi polegające m.in. na tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw)
Część zmian w ramach programu Leader ma charakter porządkowy. Z ważniejszych rozwiązań na uwagę zasługuje umożliwienie realizacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD) projektów istotnych dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) oraz podniesienie poziomu wsparcia dla tzw. „małych projektów” (chodzi np. o szkolenia edukacyjne, promocję lokalnej przedsiębiorczości).

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here