Wielkopolski samorząd rolniczy krytycznie o działaniach rządu ws. suszy. Proponuje przebudowę systemu monitoringu

Wielkopolski samorząd rolniczy krytycznie ocenia działania rządu podjęte dla złagodzenia negatywnych skutków tegorocznej suszy.

 

\"rolnictwo,

 

Zdaniem członków walnego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej "administracja centralna, jak i wojewódzka nie wywiązały się należycie z obowiązku rzetelnej obsługi osób zgłaszających szkody, niejednokrotnie przekazując informacje wprowadzające w błąd członków komisji i samych rolników".

Czytaj także:
2 grosze do kilograma. Projekt unijnej pomocy dla producentów mleka do konsultacji społecznych

Dlatego WIR apeluje o podjęcie działań, które w przyszłości zapobiegną wystąpieniu problemów z szacowaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski.

Poniżej prezentujemy propozycje WIR:

  • Dogłębna przebudowa Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, uwzględniająca z jednej strony konieczność prowadzenia bardziej rzetelnych obserwacji z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki, z drugiej zaś uwzględniająca przebieg pogody w całym roku, z analizą poziom wód gruntowych i innych czynników warunkujących dostęp roślin uprawnych do wody. Konieczne jest także poszerzenie listy monitorowanych upraw uwzględniając przy tym gospodarcze realia, bardzo często wymuszające uprawę bardziej wymagających roślin na słabszych stanowiskach.
  • Stworzenie przejrzystych przepisów regulujących pracę komisji szacujących szkody. Przepisy te muszą być jednolicie stosowane w całym kraju. Należy przy tym wyraźnie rozgraniczyć sam proces szacowania szkód w terenie od prac polegających na wypełnianiu protokołów, dokonywaniu obliczeń, prowadzeniu korespondencji itp. Konieczne jest zatem stworzenie komisjom zaplecza administracyjnego, ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Nie można przy tym pominąć konieczności prowadzenia regularnych szkoleń członków komisji oraz utworzenia infolinii dla wyjaśniania wszelkich wątpliwości, jakie pojawiają się w trakcie prac komisji. Uprawnienia komisji do szacowania strat powinny być szersze, niż tylko do obsługi oferowanej rolnikom pomocy rządowej. Na wniosek rolnika, komisje winny sporządzić protokół przydatny do uzyskania także innych form pomocy lub też do udokumentowania wystąpienia szkody np. w sytuacji zagrożenia nie wywiązania się z zawartych umów kontraktacyjnych.
  • Programy pomocy i kryteria dostępu do nich muszą być przejrzyste i odpowiednio wcześnie sformułowane, by nie zmieniać reguł „w trakcie gry”.
  • Konieczna jest zmiana definicji kwoty obniżenia dochodu, przede wszystkim poprzez ograniczenie obliczeń wyłącznie do działu produkcji, w którym stwierdzono skutki klęski, nie zaś w odniesieniu do całego gospodarstwa. Ponadto kwota ta winna uwzględniać dodatkowe koszty poniesione w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
  • Jesteśmy głęboko przekonani, iż wprowadzenie postulowanych przez nas zmian w systemie udzielania pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych o charakterze klęski, przyczyni się do ugruntowania opinii, że obowiązujące w tym względzie rozwiązania są przejrzyste, logiczne i sprawiedliwe.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/USDA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here