Wnioski o rozłożenie na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych będzie można składać od 13 sierpnia

To dobra wiadomość dla ponad 63,5 tys. producentów mleka, którzy przekroczyli limity produkcji tego surowca w ubiegłym roku kwotowym. Będą oni musieli zapłacić prawie 91 gr za kazdy litr mleka wyprodukowany ponad limit. Spłatę tej kwoty będzie można rozłożyć na trzy równe raty, każda płatna do końca września 2015, 2016 i 2017 roku. Raty nie są oprocentowane – ich oprocentowanie zostanie pokryte w ramach pomocy de minimis.

\"rolnictwo,

 Ale nie wszyscy dostawcy mleka będą mogli skorzystać z tej formy pomocy. Ci którzy przekroczyli już limit pomocy de minimis (15 tys. euro w ciągu trzech lat) będą musieli zapłacić całość kary do końca września tego roku.

Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmować wnioski o rozłożenie kary na raty od 13.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
o a) z płatnościami podatków,
o b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

 

Jak wylicza w rozmowie z nami wiceprezes ARR Lucjan Zwolak, około 20 tys. producentów mleka będzie musiało zapłacić karę do 1 tys. zł. Kolejne 30 proc. zapłaci od 1 tys. do 5 tys. zł. Natomiast kary powyżej 50 tys. zł będzie musiało uiścić ok. 2 tys. osób. Najwięcej, bo po ok. 1 mln zł zapłaci 11 producentów.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Josh Kelahan

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here