Wsparcie dla gospodarujących na obszarach Natura 2000

Rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Nabór wniosków trwa tylko do 30 grudnia 2020 r.

Kto może otrzymać pomoc?

Po wsparcie na tę inwestycję może wnioskować rolnik, który posiada przynajmniej 1 ha terenów zielonych i pastwisk położonych na  obszarze Natura 2000. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Pomoc dotyczy inwestycji, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Limit pomocy wynosi 500 tys. zł

Refundacji dotyczy 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju realizowanej inwestycji.

ARiMR uruchomiła kolejne dwa nowe nabory wniosków

Na budowę  lub modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych budynków na budynki inwentarskie możemy otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

Wniosek i inne dokumenty aplikacyjne – otwórz

Więcej informacji – otwórz

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here