Wsparcie dla rolników. UE chce eliminować nieuczciwe praktyki w handlu żywnością

  Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu zaprezentowano projekt dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

  Nieuczciwe praktyki sieci handlowych

  W spotkaniu uczesniczył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W zakresie spraw dotyczących rolnictwa, najważniejszym punktem obrad była prezentacja przez Komisję Europejską projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

  Polska zabiegała o to, aby kwestie nieuczciwych praktyk handlowych zostały uregulowane na poziomie unijnym. Jednocześnie, w jak największym stopniu powinny one uwzględniać rozwiązania już przyjęte przez państwa członkowskie, w drodze przepisów krajowych. Minister Jurgiel poinformował, że Polska przyjęła w 2017 roku ustawę o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno-spożywczym.

  – Ochrona producentów rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez silniejszych nabywców jest konieczna. Mniejsze podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, w tym rolnicy, ponoszą negatywne konsekwencje nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez silniejszych partnerów – mówił polski minister

  W ocenie ministra Jurgiela przedstawiona w projekcie dyrektywy lista nieuczciwych praktyk mogłaby być dłuższa. Obejmuje ona: opóźnione płatności za produkty szybko psujące się, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną oraz żądania, aby dostawcy płacili za zmarnowane produkty żywnościowe.

  Marnotrawstwo żywności 

  W kolejnym punkcie obrad ministrowie rolnictwa omawiali postępy poczynione w zakresie marnotrawienia żywności i strat żywności.

  Podkreślano, że ważne jest, aby na poziomie unijnym opracować wspólną metodologię zbierania danych dotyczących odpadów żywności oraz prowadzić dalszą wymianę doświadczeń między państwami członkowskimi w ramach powołanej unijnej Platformy ds. Strat i Marnowania Żywności.

  Minister Jurgiel poinformował, że w Polsce już są podejmowane działania zmierzające do ograniczenia i przeciwdziałania marnowaniu żywności m.in. w zakresie edukacji, dystrybucji żywności dla osób potrzebujących. W Parlamencie trwają obecnie prace legislacyjne o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

  O ASF w Polsce

  Podczas spotkania minister Jurgiel zaprezentował także wyniki międzynarodowej Konferencji Wysokiego Szczebla poświęconej afrykańskiemu pomorowi świń, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie podczas której wypracowano konkluzje dotyczące badań naukowych, działań legislacyjnych i informacyjnych oraz pomocy finansowej.

  Ponadto, minister Jurgiel zaapelował do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe dla państw członkowskich zwalczających ASF.

  Komisja Europejska podziękowała Polsce za organizację Konferencji oraz wszystkim jej uczestnikom za wypracowanie– jednocześnie politycznych jak i operacyjnych – konkluzji, stanowiących solidną bazę do dalszego śledzenia wielu znaczących inicjatyw mających na celu kontrolę i zwalczenie choroby. Ponadto podsumowała wszystkie do tej pory podjęte przez nią działania zmierzające do ograniczenia szerzenia się ASF. Zwróciła także uwagę na trwające właśnie prace nad przeglądem przepisów UE, którego celem jest m.in. dalsze dostosowaniem przepisów UE do międzynarodowych standardów OIE.

  Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here