Wzrosły ceny skupu podstawowych produktów rolnych

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w czerwcu wzrosły o 6,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego – poinformował GUS.

ceny skupu, ceny pszenicy, Ceny żywca wieprzowego, ceny mleka, ceny ziemniaków

Ceny podstawowych produktów rolnych

W czerwcu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 76,28 zł/dt, tj. o 3,5% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 11,2% więcej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,34 zł/dt) spadły o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 17,7% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 70,76 zł/dt i były niższe o 6,1% w skali miesiąca, natomiast w skali roku były wyższe o 21,9%.  W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 76,48 zł/dt i wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%), jak i w stosunku do czerwca 2018 r. (o 20,1%).

W czerwcu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 97,28 zł/dt, tj. więcej o 9,2% niż przed miesiącem i o 73,5% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (199,81 zł) spadła o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła o 135,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W czerwcu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,06 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 7,1%), jak i w skali roku (o 6,7%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,18 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu do miesiąca poprzedniego (o 0,6%), jak i do czerwca 2018 r. (o 1,0%).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,77 zł/kg i były niższe o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost o 24,5%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,85 zł, tj. więcej o 1,2% niż przed miesiącem i o 14,9% niż przed rokiem.

W czerwcu 2019 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 7,7 przed miesiącem), natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do  targowiskowych cen jęczmienia pozostała bez zmian na poziomie 6,5.

Na targowiskach płacono za prosię na chów 197,69 zł/szt., tj. o 8,7% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 9,0% więcej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,90 zł/kg i były wyższe zarówno w skali miesiąca (o 1,0%), jak i w skali roku (3,1%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,07 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 1,9%, natomiast  w odniesieniu do czerwca 2018 r. wzrosła o 2,8%.

Redakcja AgroNews, na podst. GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here