Wzrośnie produkcja biopaliw

W lipcu br. został opublikowany raport dotyczący perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2012-2021 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021) – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

 Według autorów raportu, światowa produkcja etanolu w 2021 roku podwoi się w stosunku do lat 2009-2011, osiągając poziom ok. 180 mld l. W skali globalnej największymi producentami etanolu pozostaną USA, Brazylia i UE. Na produkcję i zużycie w USA i UE bardzo istotny wpływ wywierać będą obowiązujące regulacje (w USA Renewable Fuel Standard (RFS2), zaś w UE Renewable Energy Directive (RED)). W Brazylii natomiast wzrost konsumpcji etanolu będzie się wiązać z rozwojem rynku samochodów wyposażonych w technologię flexifuel oraz popytem importowym zgłaszanym przez USA.

W przypadku biodiesela, globalna produkcja w 2021 roku przekroczy poziom 42 mld l (w 2011 roku była niższa niż 25 mld l). Największym światowym producentem i konsumentem biodiesela pozostanie UE. Do innych znaczących graczy będą należeć: Argentyna, USA, Brazylia oraz Tajlandia i Indonezja. Wraz ze wzrostem produkcji biopaliw, coraz więcej etanolu i biodiesela będzie przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej. Z przedstawionych prognoz wynika, że istotnie zwiększy się światowy handel etanolem.

Autorzy raportu oceniają, że w minionej dekadzie ok. 4% globalnej produkcji etanolu było przedmiotem wymiany międzynarodowej, w 2021 roku udział ten wzrośnie do 7%. Większa część tego przyrostu będzie wynikiem zwiększonej wymiany handlowej pomiędzy Brazylią i USA. W przypadku globalnego handlu biodieselem, FAO oczekuje jedynie niewielkiego wzrostu w najbliższych latach.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here