Wzrośnie produkcja wieprzowiny w krajach unijnych

Produkcja brutto wieprzowiny w krajach unijnych wzrośnie w 2015 roku o 2,7 proc. do 23,4 mln ton wobec 2014 roku. Z kolei w 2016 roku wzrost ten wyniesie tylko 0,5 proc. do 23,6 mln ton. Tak wynika z najnowszej "Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”.

Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, w pierwszym półroczu 2015 r. liczba ubojów trzody chlewnej w UE zwiększyła się w skali roku o 3,9 proc. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w Hiszpanii, dzięki powiększeniu stada loch hodowlanych o 5 proc. Również pozostałe kraje liczące się na unijnym rynku wieprzowiny zanotowały wzrosty liczby ubojów – Dania, Niemcy, Holandia, Polska, Belgia, Francja i Wielka Brytania.

 

\"\"


– W okresie od stycznia do czerwca br. w UE wyprodukowano łącznie o 5 proc. więcej wieprzowiny niż przed rokiem, a wywóz na rynki krajów trzecich zwiększył się nieznacznie – czytamy w raporcie FAMMU/FAPA.

W Polsce wystąpiła nadpodaż z powodu zamknięcia niektórych rynków zbytu poza UE, z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Polska wieprzowina trafiała w większych ilościach do krajów unijnych, co pozwoliło Polsce zająć szóste miejsce w gronie największych eksporterów tego gatunku mięsa w ramach UE, wyprzedzając Francję. Import wieprzowiny z innych państw UE zwiększyły w pierwszym półroczu br. głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w największym stopniu Polska, Czechy, Chorwacja, Rumunia i Słowacja.   

Pomimo tańszych pasz, unijni producenci trzody chlewnej zmagają się w tym roku z problemami finansowymi, ze względu na niskie ceny skupu żywa, które nie rekompensują kosztów produkcji. Z tego względu, w dalszej części 2015 r. przewidywane jest spowolnienie wzrostu produkcji netto.

Redakcja AgroNews, fot.

Źróło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here