Zamiast dwóch – jeden rodzaj rezerw strategicznych

– Wprowadzamy nowoczesny, przejrzysty i racjonalny system rezerw strategicznych – powiedział wiceminister Dariusz Bogdan podczas konferencji poświęconej nowej ustawie o rezerwach. Spotkanie odbyło się 2 lutego 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki  przepisy nowej ustawy o rezerwach strategicznych wejdą w życie 5 lutego 2011 r. – Nowelizacja ustanawia jeden rodzaj rezerw strategicznych, zamiast dotychczasowych dwóch: mobilizacyjnych i gospodarczych – wyjaśnił wiceszef MG. – Pełna odpowiedzialność za system rezerw strategicznych będzie spoczywać na ministrze gospodarki, który będzie jedynym organem uprawnionym do tworzenia rezerw, ich udostępniania i likwidacji – dodał.

Minister gospodarki będzie również opracowywał pięcioletni (z możliwością corocznej aktualizacji) Rządowy Program Rezerw Strategicznych, finansowany z budżetu państwa. Jego realizacją zajmie się podległa MG Agencja Rezerw Materiałowych.

Rozwiązania te wyeliminują obecne utrudnienia biurokratyczne związane z gospodarowaniem rezerwami. Nowa metodyka zracjonalizuje i zoptymalizuje tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych. Organy administracji rządowej będą mogły zgłaszać do Programu propozycje gromadzenia rezerw określonego asortymentu i ilości. Poprzedzą je analizy ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, do których zwalczania lub przeciwdziałania dany asortyment miałby zastosowanie. Pozwoli to na zlikwidowanie rezerw, które nie są odpowiednim środkiem na potencjalne zagrożenia, i w konsekwencji ograniczy koszty ich utrzymania.
Ustawa o rezerwach strategicznych zastąpi obowiązującą ustawę z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych.

Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.

Rezerwy strategiczne mogą stanowić: surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, produkty naftowe, rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, weterynaryjne oraz substancje czynne, a także produkty biobójcze – niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3 nowej ustawy.

Źródło: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Stowarzyszenie Młynarzy RP, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here