Zapasy jabłek niższe niż przed rokiem!

Wielkość zapasów jabłek w Polsce na początku stycznia 2014 roku została oszacowana przez WAPA na 1,085 mln t, co oznaczało że były one o 4,6% wyższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Analizując zmiany wielkości zapasów jabłek w naszym kraju w bieżącym sezonie można zauważyć, że tempo ich spadku na przestrzeni listopada i grudnia 2013 r. było wolniejsze niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 

 

\"\"

 


Od początku listopada 2013 roku do pierwszego dnia stycznia 2014 roku wolumen zapasów krajowych jabłek zmniejszył się o 26%, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej tempo spadku było wyższe i wynosiło 29%. Tym samym, w dwóch ostatnich miesiącach 2013 roku rozdystrybuowano 390 tys. t jabłek wobec 420 tys. t w listopadzie i grudniu w sezonie poprzednim (spadek o ponad 7%).

Świadczy to o mniejszym popycie na polskie jabłka w tym okresie w kraju oraz za granicą. Szczególnie wyraźny spadek sprzedaży widać jeśli weźmiemy pod uwagę na rynki wschodnie. Z danych Eurostatu wynika, że w ciągu pierwszych 5 miesięcy sezonu 2013/2014 (lipiec-listopad) z Polski do krajów spoza Wspólnoty wyeksportowano 129 tys. ton jabłek czyli o 21% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Bez wyraźnych zmian w popycie w pierwszej połowie 2014 roku, wysoki poziom krajowych zapasów może wpływać negatywnie na kształtowanie się cen jabłek. Zwłaszcza, że w pozostałych krajach Unii zapasy tych owoców są również zdecydowanie wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego. We Włoszech ich wolumen na początku stycznia br. wynosił 1,2 mln ton i był o 16% wyższy w porównaniu do stycznia w 2013 roku.

Francja odnotowała aż 61% wzrost zapasów r/r do poziomu 576 tys. t, natomiast w Holandii zwiększyły się w analogicznym okresie o 11,4% do 196 tys. t. Z krajów istotnie liczących się na europejskim rynku, jedynie w Niemczech zanotowano spadek ilości przechowywanych owoców. Wg WAPA wyniósł on 17%, a wielkość zapasów w tamtejszych przechowalniach i chłodniach oceniona została na 275 tys. t.

Czytaj także:
Program „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze" będzie promował rolnictwo!
Rusza nowa kampania promująca polskie produkty!
Rosja nakazuje, Białoruś wykonuje – zakaz wwozu ziemniaków wprowadzony!

Niższe zapasy są niewątpliwie skutkiem mniejszej produkcji jabłek w tym kraju w 2013 roku, która obniżyła się w stosunku do 2012 roku o 17%. Z punktu widzenia Polski jest to jednak czynnik pozytywny, stymulujący wzrost eksportu krajowych jabłek do Unii w obecnym sezonie i wspierający w pewnym stopniu poziom cen tych owoców.

Od lipca do października minionego roku (dane Eurostat) sprzedaż krajowych jabłek na rynek UE-28 zwiększyła się o 22% do 64 tys. t, z czego eksport do Niemiec wzrósł o 53% do poziomu 30 tys. t. Sprzedaż zagraniczna jabłek jeśli chodzi o pozostałe kraje unijne utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here