Zasady prawidłowego przechowywania i suszenia zbóż

Zbiór kombajnowy nie zapewnia niskiego poziomu zanieczyszczenia ziarna. Duży udział zanieczyszczeń w dalszych procesach technologicznych przygotowania ziarna do przechowywania wpływa na m. in.: nadmierne zanieczyszczenie urządzeń transportowych (przenośników) i komory suszarni jak również wywołanie zagrożenia niekorzystnymi procesami mikrobiologicznymi w ziarnie. Dodatkowo w dużym stopniu obniża efektywność procesu suszenia jak również podwyższa jego koszt w wyniku efektu suszenia dodatkowej niepotrzebnej masy.

 

\"\"

 

Czyszczenie ziarna i nasion ma na celu oddzielenie z nich wszelkich zanieczyszczeń. Oczyszczony materiał poddawany jest następnie sortowaniu, czyli rozdzieleniu na różne frakcje. Oba zabiegi są przeprowadzane niemal w każdym gospodarstwie, chociażby na krótko przed siewami. W procesie czyszczenia i sortowania nasion wykorzystuje się różnice cech aerodynamicznych i geometrycznych, tj. wymiary, kształt itp.

Cechami uzupełniającymi są: masa właściwa, współczynnik tarcia, tekstura powierzchni nasion, wytrzymałość mechaniczna, właściwości elektryczne i optyczne (kolor). Do najczęściej spotykanych zespołów roboczych czyszczalni należą: sita, separatory (rozdzielacze) pneumatyczne i tryjery. Separatory pneumatyczne wykorzystują różnicę właściwości aerodynamicznych i gęstości pomiędzy ziarnem celnym a zanieczyszczeniami. Dla ziarna zbóż z zasady stosowane są urządzenia sitowo-pneumatyczne i sitowo-pneumatyczne wyposażone w tryjery. Urządzenia te mogą być przewoźne lub stacjonarne. Mogą być stosowane dla różnych gatunków ziarna i nasion po dokonaniu odpowiednich regulacji parametrów strugi powietrza.

Aby uzyskać wymagany poziom czystości ziarna stosuje się maszyny czyszczące wykorzystujące wiele cech rozdzielczych. Połączenie układu separatora pneumatycznego z zespołem sit i tryjerem tworzy czyszczalnię złożoną, która zapewnia uzyskanie wysokiej czystości ziarna i w dostateczny sposób przygotowuje ziarno do przechowywania czy też do siewu.

Czytaj więcej

Dr inż. Lesław Janowicz
Ekspert Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Redakcja AgroNews,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here