Zbiorniki retencyjne powyżej 1000 m^2 nadal na pozwolenie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w swoim piśmie będącym odpowiedzią na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie wodnoprawne rozpatrzyło negatywnie petycję samorządu rolniczego w tej sprawie, informując co następuje:

“(…) wyjaśniam, że zgłoszenie wodnoprawne, jako uproszczona procedura umożliwiająca wykonywanie urządzeń wodnych lub korzystanie z wód, jest przewidziana dla przedsięwzięć i działań o niewielkim, punktowym oddziaływaniu na zasoby wodne i bez skutków dla innych podmiotów np. właścicieli gruntów czy obiektów budowlanych umiejscowionych w sąsiedztwie. Jest to procedura, w której uproszczona dokumentacja przygotowywana przez wnioskodawcę nie pozwala na dokonywanie organowi bardzo szczegółowych analiz, a inne zainteresowane podmioty nie mają możliwości przedstawiania swoich uwag i propozycji. W związku z tym na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego nie należy realizować działań, które wymagają udziału stron bądź przeprowadzenia szczegółowych ocen skutków ich realizacji.

Zbiorniki retencyjne tylko do 1 000 m2

Zgodnie z brzmieniem art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego mogą być wykonywane stawy o powierzchni do   1 000 m2 i głębokości
do 3 m od naturalnej powierzchni terenu, a jednocześnie zasięg oddziaływania takiego obiektu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zainteresowany jest właścicielem. Stawy te mogą być napełniane wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi. Takie warunki umożliwiają stwierdzenie, że mamy do czynienia z obiektami o lokalnym, punktowym wpływie na środowisko. Podkreślenia wymaga, iż parametry stawów, objętych zgłoszeniem wodnoprawnym, zostały niedawno zwiększone w ramach zmiany przepisów ustawy Prawo wodne. W poprzednim stanie prawnym parametry te wynosiły 500 m2 powierzchni i 2 m głębokości.

PZPRZ: rolnicy boją się o przyszłość swoich gospodarstw

Duży obiekt stawowy pogłębiałby skutki suszy

Po analizie Pana petycji stoję na stanowisku, że umożliwienie wykonywania stawów o powierzchni do 1 ha na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego (przy założeniu, że zostały spełnione pozostałe warunki, określone w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego) nie spełniałoby przesłanki dotyczącej zasięgu oddziaływania stawu wyłącznie w granicach działki należącej do właściciela takiego obiektu. Wykonanie stawu o powierzchni 1 ha, tj. zbiornika o pojemności 30 000 m3, zasilanego wyłącznie wodą opadową i gruntową, oznacza konieczność zebrania tej wody z kilku hektarów gruntów sąsiadujących z obiektem stawowym. W konsekwencji takie działanie wpłynęłoby na stan ilościowy okolicznych wód, w tym również zmianę kierunków przepływu wód podziemnych. Dlatego też wykonanie stawu o powierzchni 1 ha należy poprzedzić analizą i oceną skutków jego realizacji, a w razie potrzeby dostosować parametry obiektu do warunków lokalnych. W przeciwnym wypadku obiekt stawowy zamiast przyczyniać się do walki z suszą, pogłębiałby jej skutki. W okresie braku opadów obiekt byłby napełniany wyłącznie wodami gruntowymi, powodując znaczne obniżenie ich poziomu. Ponadto następowałyby ubytki wody z uwagi na parowanie z dużej powierzchni stawu.

Ministerstwo dziękuje za inicjatywę, ale odmawia

Na zakończenie dziękuję za inicjatywę w zakresie podejmowania działań związanych z ograniczaniem skutków suszy, co jest ważne w związku z coraz częstszym występowaniem tego zjawiska. Jednocześnie podkreślam, że działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zarówno prewencyjne, jak również polegające na zapobieganiu skutkom suszy, realizowane są na kilku poziomach, poczynając od działań planistycznych, poprzez ustalanie warunków prowadzenia inwestycji na rzecz zwiększenia retencji wodnej, jak również ustalanie warunków użytkowania zasobów wodnych. Działania zapobiegające skutkom suszy należy przede wszystkim realizować poprzez zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w środowisku w przeznaczonych do tego zbiornikach retencyjnych, przegrodach dolinowych oraz innych możliwych do wykorzystania w tym celu obniżeniach terenu, a więc w obiektach i miejscach gdzie ponad powierzchnią terenu gromadzona jest dodatkowa – w stosunku do stanu naturalnego – ilość wody. Stawy wykopane w ziemi takich kryteriów nie spełniają.”

Źródło: KRIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,173FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

36-godzinna akcja gaśnicza pod Krośniewicami. Płonęła sterta słomy

Wszystko wskazuje na to, że ktoś celowo podpalił ogromną stertę słomy w Głaznowie. Pożar przez 36 godzin gasili strażacy z Kutna oraz okolicznych jednostek...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE