Zbiory zbóż w tym roku bliskie rekordu

Według wstępnych szacunków GUS zbiory zbóż wraz z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2020 wzrosnąć mogą o 11% r/r do 27,9 mln t.

Gdyby szacunki potwierdziły się, byłyby to drugie (więcej zebrano w2009), pod względem wolumenu, zbiory zbóż w Polsce. Zdecydowanie lepsze plonowanie odnotuje się w przypadku odmian jarych zbóż –wzrost zbiorów o 16% r/r wobec +8% r/r w przypadku zbóż ozimych.

Czy opłaca się produkować groch pastewny? Kalkulacja kosztów

Zbiory pszenicy ukształtują się na poziomie wyższym o ponad 5% r/r, żyta natomiast o 20% wyższym. O ile w przypadku pszenicy, małe znaczenie Polski w światowej produkcji i handlu, ogranicza wpływ zmian krajowej produkcji na ceny, o tyle w przypadku żyta oddziaływanie to będzie kluczowe. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem żyta na świecie. Biorąc pod uwagę, że również w Niemczech produkcja ma wzrosnąć(wg IGC o 10% r/r), oczekiwać można że spadki cen tego zboża utrzymają się w sez. 2020/21. Zdecydowanie wyższych zbiorów, bo aż o 30% r/r, oczekuje się w przypadku mieszanek zbożowych (3,2 mln t).

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here