Zgadnij, ile ziemi sprzedała ANR cudzoziemcom? Ubiegły rok zaskakujący

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 r. sprzedała na rzecz cudzoziemców 20 ha gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży (przeważająca większość to nieruchomości o charakterze nierolnym).

\"\"
 

Natomiast w całym okresie funkcjonowania ANR sprzedała na rzecz cudzoziemców 1984 ha i zawarła z tego tytułu 305 umów sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy powierzchnię nieruchomości Zasobu sprzedanych na rzecz cudzoziemców do 31 grudnia 2016 r. z podziałem na województwa oraz według kraju pochodzenia kapitału.

\"\"

 

\"\"

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here