Zmiana sposobów i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej!

W dniu 25 sierpnia 2014 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. poz. 1123).

 

\"\"

 Powyższa regulacja wchodzi w życie od dnia 2 września 2014 r., jednakże przepis dotyczący pomniejszania kwot połowowych poszczególnych gatunków ryb z uwagi na ich niewykorzystywanie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Czytaj także:
Rozdysponowanie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 zadawalające?

Ile z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020?
Sukcesy i osiągnięcia Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Przedmiotowa regulacja umożliwi armatorom małych statków rybackich, którzy dokonali modernizacji tych statków przystosowując je do połowów ryb pelagicznych – śledzia centralnego lub szprota, na ubieganie się o kwoty połowowe tych gatunków ryb z rezerw, jakie zostały utworzone na 2014 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Redakcja AgroNews, fot. freeimages
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here