Zmiana w standardach dotyczących przygotowania tusz zwierzęcych

Według rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1474 z dnia 27 sierpnia 2015 r. możliwe będzie używanie wody pochodzącej z recyklingu do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych z tusz zwierząt kopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Jak podaje Agra-Europe, taka zmiana w standardach dotyczących przygotowania tusz związana jest z Umową o Wolnym Handlu, którą UE podpisała w 2014 r. z Kanadą. Oprócz zniesienia ograniczeń taryfowych w handlu pomiędzy oba partnerami, prowadzono również  negocjacje dotyczące procesu harmonizacji przepisów. W przypadku sektora mięsa UE dotyczyło to m.in. uznania obowiązujących w Kanadzie norm przy czyszczeniu mikrobiologicznym tusz.

W Kanadzie w procesie przygotowania tuszy powszechnie stosowana jest woda pochodząca z recyklingu. Stronie kanadyjskiej zależało by ta metoda została zaakceptowana na rynku wspólnotowym, co otworzyło by drzwi dla kanadyjskich producentów mięsa czerwonego. Spełnialiby tym samym normy dot. czyszczenia tusz i mogliby eksportować swoje produkty na rynek UE. Po przeanalizowaniu stanowiska Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) KE wyraziła zgodę na użycie wody pochodzącej z recyklingu.

 

\"\"

 

Oprócz przydatności do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych z tusz, ważną rolę pełni również aspekt zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Takie rozwiązanie pozwala również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

EFSA, która analizowała użycie wody z recyklingu już w 2010 r., zwraca niemniej uwagę, że istnieją przetrwalniki niektórych bakterii, które są odporne na wysokie temperatury. W tym przypadku konieczne było by dłuższe podgrzewanie wody i jej wymiana, gdy to konieczne. W tym celu w załączniku w części I i II zostały określone szczegółowe wymagania.

Kluczowe znaczenie ma to, że gorąca woda pochodząca z recyklingu musi być uzyskana w drodze ogrzewania i recyklingu wody pitnej w zamkniętym i odrębnym układzie. Jest ona również poddawana procesowi podgrzewania przy ustalonej minimalnej temperaturze i przez ustalonym minimalnym czasie przed jej zastosowaniem na tuszach. Woda musi być również stale podawana filtracji i by zapewnić zgodność z parametrami chemicznymi dodawana jest do niej woda pitna.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia od 28.08, czyli od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W kontekście Umowy o Wolnym Handlu z Kanadą, warto nadmienić, że umowa ta zacznie obowiązywać najwcześniej od 2016 r.

Dopiero wtedy będziemy mogli stwierdzić, na ile kanadyjscy producenci mięsa zainteresowani są˛ rynkiem wspólnotowym i jak kształtować się będzie wymiana mięsa czerwonego pomiędzy tymi regionami.

Źródło: BGŻ BNP Paribas,
Redakcja AgroNews, fot.: imagesfree
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here