Zmienia się struktura produkcji roślinnej

Przemiany strukturalne w produkcji roślinnej dość ściśle wiążą się z przemianami struktury obszarowej. Pomiędzy 2002 a 2010 rokiem liczba gospodarstw dokonujących jakichkolwiek zasiewów uległa zmniejszeniu z 2007 tys. do 1449 tys., czyli o 558 tys. (28%), a przeciętny obszar zasiewów wzrósł o 1/3 z 5,4 ha do 7,2 ha (o 1,8 ha) (tabela 2.13).

 

\"\"

 

Istotnemu zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych i zbóż, natomiast wzrosła liczba gospodarstw uprawiających rzepak i kukurydzę. Szczegółowa analiza wybranych najważniejszych upraw pozwala stwierdzić, że:

• w latach 2002–2010 liczba producentów zbóż uległa zmniejszeniu o 23%, a obszar zasiewów o 8%, natomiast średni obszar zasiewów w gospodarstwach produkujących zboża wzrósł z 5 ha do 5,9 ha przede wszystkim na skutek szybszego spadku liczby producentów aniżeli powierzchni zasiewów,

• nie wystąpiły w analizowanym okresie istotne zmiany w skali uprawy zbóż, nadal dominują zasiewy na powierzchniach 5–20 ha, a zasiewy wynoszące ponad 50 ha w gospodarstwie nie przekraczają 1/4 ogólnej powierzchni zasiewów zbóż,

• nastąpiło istotne zwiększenie liczby producentów rzepaku z 43 tys. w 2002 roku do prawie 86 tys. w roku 2007 przy jednoczesnym wzroście powierzchni zasiewów z 439 tys. ha do prawie 950 tys. ha,

• tylko nieco szybszy wzrost liczby producentów niż powierzchni zasiewów sprawił, że średnia wielkość plantacji rzepaku wzrosła niewiele (z 10,2 ha do 11 ha), natomiast mimo wzrostu liczby gospodarstw uprawiających rzepak około 50% jego zasiewów skupiły gospodarstwa uprawiające ponad 50 ha tej rośliny,

• procesy koncentracji w przemyśle cukrowniczym, kwotowanie produkcji i reforma wsparcia na rynku cukru spowodowały spadek liczby plantatorów buraków cukrowych z ponad 100 tys. w 2002 roku do nieco ponad 50 tys. w roku 2010, a średni obszar uprawy wzrósł z 3 do 4 ha,

• w uprawie buraków cukrowych dominują plantacje o obszarze 2–20 ha, aczkolwiek duży udział, bo przekraczający 20%, mają plantacje powyżej 50 ha.

Źródło: Raport „Polska Wieś 2012”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here