Żniwa, czyli jak dobrze się przygotować do prac polowych

W rolnictwie rozpoczyna się najintensywniejszy okres pracy, czyli żniwa rzepakowe i zbożowe z użyciem wielkogabarytowych maszyn. Widać je nie tylko na polach, ale również na drogach dojazdowych. Intensywne użytkowanie zwiększa ryzyko wypadków czy awarii, warto więc pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i sprawdzić ważność oraz zakres ubezpieczenia.

Lato to czas zbiorów, a więc okres decydujący o powodzeniu produkcji rolniczej. W ciągu dwóch, trzech tygodni trzeba zebrać z pól to, na co rolnik pracował cały rok. Dlatego przygotowanie maszyn, bez których nie da się przeprowadzić zbiorów, zaprząta wiele uwagi. Niestety, czasem nawet pomimo najwyższej dbałości o sprzęt, dochodzi do wypadków. Sprzyjają im intensywne użytkowanie, a czasem też wysokie letnie temperatury, dlatego tak ważne jest, aby racjonalnie zarządzić ryzykiem i wybrać ubezpieczenie dobrej jakości, które pozwoli na zachowanie płynności finansowej gospodarstwa w razie wystąpienia niekorzystnych okoliczności.

W każdym sezonie zgłaszane są bardzo poważne i kosztowne szkody sprzętu rolniczego. Pożar kombajnu wartego ponad 500 tys. zł, ładowarki teleskopowej za 200 tys. zł czy prasy zwijającej o wartości 110 tys. zł. Strata maszyny to zawsze poważny problem dla rolnika. Najważniejsze jest wtedy uzyskanie odszkodowania i skrócenie czasu przestoju w pracach polowych.

Na czym polega ubezpieczenie maszyn rolniczych?

Agro Ekspert to produkt ubezpieczający: ciągnik, kombajn, maszyny ciągnione, zawieszane czy też maszyny stacjonarne, urządzenia, wyposażenie budynków (np. inwentarskich, magazynowych i gospodarczych). Proponujemy cztery warianty: Prestiż, Premium, Basic i OC komunikacyjne. Możliwości zabezpieczenia jest sporo i są dostosowane do wymagań zarówno tych, którzy poszukują ubezpieczeń podstawowych, jak i chcących być pod pełną ochroną. Oferty różnią się między sobą zakresem ubezpieczenia Agro Casco, NNW kierowcy i pasażerów. Dostępne są też OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich czy ubezpieczenie ochrony prawnej (OP).

W zależności od potrzeb, rolnik lub przedsiębiorstwo rolne może ubezpieczyć sprzęt rolniczy w różnym zakresie.

Najważniejsze z nich to:

All risk

Czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego). Inaczej mówiąc – najwygodniejsza formuła ubezpieczenia dla rolnika, oznaczająca, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Okres ubezpieczenia

W zależności od czasu wykorzystywania określonego sprzętu w pracach polowych, istnieje możliwość ubezpieczenia na 3, 6 i 12 miesięcy. Można także zawrzeć polisę wieloletnią – na 2 lub 3 lata.

Przedostanie się ciała obcego

Jedną z bardzo częstych awarii podczas prac polowych czy też wypadków jest przedostanie się ciała obcego do wnętrza pracującej maszyny, takiej jak kombajn czy sieczkarnia. Takim ciałem obcym może być kamień, kawałek metalu albo gałąź leżąca na polu, która może spowodować bardzo rozległe uszkodzenia, a co za tym idzie – kosztowną naprawę.

Szkody w przewożonym ładunku

Concordia jako jedyna na rynku ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju ryzyko. Mówimy o sytuacji, w której dojdzie, na przykład, do pożaru kombajnu ze zbiornikiem pełnym pszenicy. W takim zbiorniku może być nawet 5 ton ładunku! Odpowiadamy za taką szkodę.

Kradzież maszyny rolniczej

Niezależnie od miejsca jej garażowania lub przechowywania, nawet z pola gdzie maszyna pracowała.

Stała suma ubezpieczenia

Gdy wystąpi szkoda częściowa w maszynie i zostanie wypłacone odszkodowanie, suma ubezpieczenia wskazana na polisie nie zmniejsza się i obowiązuje aż do końca ochrony.

Szkoda w szybie

Niezależnie od przyczyny powstania szkody, Concordia odpowiada za zniszczone szyby w maszynach rolniczych.

Dodatkowe ubezpieczenie maszyn

Pamiętajmy o ubezpieczeniu dodatkowego wyposażenia maszyn. W przypadku kombajnu: stół do rzepaku, heder, wózek transportowy hederu, GPS. W przypadku sieczkarni – wszelkiego typu przystawki do zbioru różnych gatunków roślin. Przy ciągnikach często zapomina się o przednim TUZ czy WOM, ładowaczach czołowych TUR i przystawkach do nich. Współczesne maszyny – jak rozsiewacze nawozów, siewniki, opryskiwacze, prasy – posiadają komputery sterujące, które często doznają różnych uszkodzeń mechanicznych czy przepięć. Warto je wskazać na polisie.

Foto 1. Ciągnik z przednim TUZ

Foto 2. Ładowacz czołowy TUR

 

Foto 3. Opryskiwacz

 

Foto 4. Sterownik do opryskiwacza

Agro Casco

Nasz produkt to Agro Casco, a nie auto casco z klauzulami maszyn budowlanych. Szkody Casco są widoczne dla ubezpieczenia samochodu. Nie patrzymy na szkody z samochodu przy ubezpieczeniu maszyn. Mamy swój bonus malus dla maszyn.

Amortyzacja sprzętu

Nie potrącamy zużycia technicznego części nawet do 15 lat eksploatacji.
W ramach wariantu Premium nie naliczamy zużycia technicznego za szkody częściowe przez 10 lat, a w Prestiż przez 15. Oznacza to, że kiedy wystąpi szkoda, np. pęknięcie szyby w maszynie wyprodukowanej w 2010 roku, to zapłacimy jak za nową, bo to 10 rok eksploatacji. Jeżeli do szkody dojdzie w 11 roku użytkowania, to w Premium naliczymy 8% zużycia i o te 8% pomniejszymy kwotę odszkodowania.

Coś więcej o likwidacji

Sezon intensywnych prac polowych to bardzo nerwowy i dynamiczny czas dla rolnictwa, gdzie łatwo o chwilę nieuwagi i nieszczęście. Z należytą starannością powinno się chronić maszyny, bez których rolnik nie jest w stanie wykonać prac polowych. Co jednak, gdy już dojdzie do szkody?

Należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela. Likwidacja szkód jest prowadzona wyłącznie przez ekspertów z branży agro, dzięki czemu ocena szkody maszyny rolnej jest wykonana profesjonalnie. Znając dobrze specyfikę rolnictwa, jako jedyny ubezpieczyciel na rynku mamy podpisane umowy z punktami serwisowymi, aby umożliwić rolnikom szybką, pewną i sprawną naprawę uszkodzonych maszyn. Na naszej liście jest już ponad 200 punktów serwisowych w całej Polsce.

Jak przebiega proces zgłoszenia szkody?

  • Zgłoszenie szkody może odbyć się on-line lub telefoniczne. Obie opcje dostępne są na stronie Zgłoszenie szkody
  • Klient odstawia maszynę do serwisu.
  • Małe i proste szkody likwidowane są zdalnie po wysłaniu zdjęć przez poszkodowanego lub serwis.
  • Klient wysyła druk zgłoszenia szkody.
  • W szkodach dużych lub całkowitych przeprowadzane są oględziny.
  • Wypłata odszkodowania następuje na konto klienta. Możliwe jest też bezpośrednie rozliczenie się Concordii z Serwisem.

Ubezpieczenie maszyn to jedno, a zdrowy rozsądek to drugie, dlatego rozwaga i bezpieczeństwo powinny być na pierwszym miejscu. Warto zadbać o przeglądy swoich maszyn przed wyruszeniem w pole oraz ich podstawowe wyposażenie, jak chociażby sprawne gaśnice.

Przykłady zdarzeń z życia wziętych

* Do zdarzenia doszło podczas pracy prasy zwijającej. Pan Henryk wraz z synem pracowali prasą zwijającą na polu. Syn Pana Henryka kierował ciągnikiem. Po zrobieniu balotu, wyszedł z ciągnika sprawdzić czy jest gotowy i w tym momencie zauważył palące się pasy. Szybko rozpoczął gaszenie, mimo to pasy zaczęły palić się ponownie. Pan Henryk dojechał drugim ciągnikiem, z którego wyjął gaśnicę i próbował pomóc synowi ugasić pożar. W międzyczasie odczepiony został ciągnik pracujący wraz z prasą. Straż pożarna dotarła w chwili, kiedy nie sposób było opanować powstałego pożaru. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa prasa wartości 110 tys. zł netto. Dzięki wykupionej wcześniej polisie Agro Casco, za którą właściciel zapłacił 1109 zł za rok (składka AC), Pan Henryk otrzymał odszkodowanie wysokości ponad 100 tys. zł.

Foto 5. Spalona prasa zwijająca

** Do zdarzenia doszło w trakcie pracy kombajnu. Tego dnia Pan Tomasz zaplanował młócenie zboża na ostatnich kilkunastu hektarach. W trakcie pracy, wyjeżdżając z łanu, zauważył ogień w tylnej prawej części kombajnu. Natychmiast zatrzymał maszynę i, razem z pozostałymi pracownikami przebywającymi na polu, przystąpił do gaszenia kombajnu gaśnicami i wodą. Po chwili pojawiała się wezwana telefonicznie straż pożarna i podjęła akcję gaśniczą.

W wyniku zapalenia się słomy pod wpływem tarcia elementu rozdrabniania, całkowitemu spaleniu uległ kombajn o wartości rynkowej 600 tys. zł wraz z zawartością zbiornika (około 5 ton zboża). Dzięki polisie Agro Casco, za którą Pan Tomasz zapłacił 5292 zł za rok (składka AC), po nieszczęśliwym zdarzeniu poszkodowany otrzymał odszkodowanie wysokości ponad 550 tys. zł.

Foto 6. Spalony kombajn

*** Do zdarzenia doszło podczas postoju ładowarki teleskopowej. Tego dnia Pan Stanisław zaplanował rozładunek balotów. Maszyna pracowała bezustannie około 6 godz. Po tym czasie Pan Stanisław wyłączył maszynę i udał się do najbliższego budynku gospodarczego. Po kilku minutach zauważył unoszący się nad maszyną dym. Płomień bardzo szybko objął większą cześć pojazdu. Pożar udało się ugasić przy udziale jednostki straży pożarnej. W wyniku samozapłonu spaleniu uległa znaczna część pojazdu o wartości rynkowej 200 tys. zł. Dzięki wykupionej polisie Agro Casco, za którą klient zapłacił 1764 zł za rok, po zdarzeniu otrzymał ponad 190 tys. zł.

Foto 7. Spalona ładowarka

Autorami artykułu są Szymon Małaczyński i Jacek Staśkiewicz – Eksperci Agro

Advertisement

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − fourteen =

Video thumbnail
Sprzedaj plony do PROCAM – zapraszamy na film z załadunku statków zbożem w porcie
07:11
Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,165FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,349ObserwującyObserwuj
5,850SubskrybującySubskrybuj

10-krotny spadek eksportu ukraińskiego kurczaka do UE

Zablokowanie Ukrainy w eksporcie mięsa do UE z powodu wybuchu grypy ptaków na Ukrainie w grudniu 2020 roku i zniesienie zakazu dopiero od drugiej...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE