Zobacz czego możesz się spodziewać po zbiorach!

Od kilku tygodni wyraźnie obniżają się ceny zbóż w Polsce. O ile, pomimo notowanych ostatnio spadków, ceny pszenicy można jeszcze uznać za stosunkowo wysokie, o tyle ceny żyta są już na niskim poziomie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny większości rodzajów zbóż potaniały o kilkanaście procent.
 

 

\"\"

 

Pomiędzy pierwszym tygodniem maja, a pierwszym tygodniem lipca najbardziej potaniało żyto – o 14%. Jęczmień, pszenżyto i pszenica konsumpcyjna stały się o około 10% tańsze. Nieco mniejszy, bo 8-procentowy spadek spotkał ceny pszenicy paszowej. Mocno trzymają się za to ceny kukurydzy (obniżka o 3%), bo do jej zbiorów pozostało jeszcze sporo czasu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w tym samym czasie złoty dosyć mocno osłabił się względem euro.

Gdyby nie to, prawdopodobnie spadki cen zbóż na rynku krajowym byłyby jeszcze głębsze. W pierwszym tygodniu lipca (1-7.07) przeciętna cena zakupu żyta przez młyny podawana przez Ministerstwo Rolnictwa wyniosła 599,9 zł/t. Tym samym po raz pierwszy od października 2010 r. spadła poniżej progu 600 zł/t.

Była jednocześnie aż o 28% niższa niż dokładnie rok wcześniej. Tego poziomu cen nie można uznać za wysoki. Cena na początku lipca była już tylko o 1% wyższa od średniej ceny w ostatnich pięciu sezonach (2008/09-2012/13). Sytuacja ta wynika z dobrych zbiorów żyta w 2012 r. i oczekiwanych wysokich zbiorów w roku bieżącym. Od kilku lat sytuacja na rynku żyta układa się na kształt dwuletniego ”cyklu żytniego”.

Czytaj także:
Czy nowoczesne maszyny wyprą rolników?
Pomoże czy zaszkodzi mikroinstalacjom OZE?
Ceny tuczników w Polsce

Dwa lata stosunkowo niskiej podaży i wysokich cen, a potem dwa lata wysokiej podaży i niskich cen. W sezonach 2010/11 i 2011/12 żyto było stosunkowo drogie, w pewnych okresach droższe nawet niż pszenica. W sezonie 2012/13 żyto bardzo potaniało i na razie wygląda na to, że stosunkowo tanie będzie również w sezonie bieżącym. O ile na rynku pszenicy, kukurydzy i jęczmienia ceny krajowe w zdecydowanej mierze zależą od sytuacji na rynkach zagranicznych, o tyle na rynku żyta, którego Polska jest znaczącym producentem, sytuacja krajowa ma duże znaczenie dla kształtowania się cen.

Mimo sporych spadków, ceny pszenicy wciąż można uznać za stosunkowo wysokie. W pierwszym tygodniu lipca wg danych MRiRW pszenica kupowana przez młyny kosztowała przeciętnie 885 zł/t, a pszenica kupowana przez zakłady paszowe była nieco droższa i kosztowała 894 zł/t. Ceny jak na razie są na zbliżonym poziomie jak przed rokiem – odpowiednio o 3% niższym i o 1% wyższym. Inaczej niż w przypadku żyta wypada porównanie ze średnimi cenami w poprzednich pięciu sezonach. Pszenica konsumpcyjna jest wciąż o 19%, a pszenica paszowa o 28%droz˙sza. Zresztą droższe niż przeciętnie w ostatnich sezonach są również inne zboża paszowe: pszenżyto o 28%, kukurydza o 21%, jęczmień o 18%.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej, www.bgz.pl
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here