Źródła pasz białkowych: przemysł olejarski

Z powodu tegorocznej suszy, hodowcy bydła stoją przed realnym zagrożeniem, niedoboru paszy dla swoich zwierząt. Z powodu braku opadów, ucierpiały m.in. użytki zielone. W gospodarstwach, które opierały dawkę pokarmową dla bydła na kiszonkach z traw istnieje duży niedobór białka w dawce. Istotnym źródłem pasz białkowych, które może pomóc w tym trudnym okresie, jest przemysł rolno-spożywczy.

 

\"rolnictwo,

 

Źródłem najszerzej stosowanych pasz, będących ubocznymi produktami przemysłu rolno-spożywczego jest przemysł olejarski. To z tej gałęzi przemysłu otrzymujemy poekstrakcyjnych śrut z m.in. soi, rzepaku oraz słonecznika. Są one ubocznym produktem powstającym w procesie ekstrakcji oleju z nasion roślin oleistych, przy użyciu rozpuszczalników. Zwykle śruty są dodatkowo toastowane, czyli prażone. Obróbka termiczna unieczynnia substancje antyżywieniowe znajdujące się w śrutach.

Poekstrakcyjna śruta sojowa
Poekstrakcyjna śruta sojowa, obecna jest na naszym rynku pasz dla zwierząt od wielu lat. Jej główną zaletą jest to, że charakteryzuje się wysoka zawartością białka (45 – 55 % s.m.), o wysokiej wartości biologicznej (wysoka zawartość aminokwasów: lizyny oraz tryptofanu). Dodatkowym atutem w przypadku karmienia śrutą sojową przeżuwaczy jest fakt, że większość jej białka przechodzi nienaruszona przez żwacz (białka by-pass). 
Wartość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty sojowej zawierającej 46 proc. białka to: JPM – 1,02, BTJN – 316 g, BTJE – 219 g. Aktualnie cena poekstrakcyjnej śruty sojowej jest na poziomie ok. 1400 zł/t. Do tej ceny należy doliczyć koszt transportu z portu w Gdańsku. Jak przewidują analitycy, cena poekstrakcyjnej śruty sojowej może w najbliższych miesiącach spadać, w ślad za spadkami ceny ziarna soi.

Poekstrakcyjna śruta, makuchy i ekspelery rzepakowe
Na polskim rynku, szeroko dostępną paszą pochodzącą z przemysłu olejarskiego jest poekstrakcyjna śruta rzepakowa. Zawiera ona ok. 35 – 38 proc. białka. Jest to białko rozkładające się w żwaczu w ok. 75 %. Wartość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty rzepakowej zawierającej 35 % białka to: JPM – 0,95; JPŻ – 0,89; BTJN – 225 g;  BTJE – 143 g. Śruta rzepakowa zawiera większą ilość aminokwasów siarkowych (metionina i cystyna), lecz mniej lizyny, w stosunku do śruty sojowej.

Podczas pozyskiwania oleju z nasion rzepaku, otrzymuje się również makuchy i ekspelery. Są one otrzymywane podczas wytłaczania oleju za pomocą pras. Makuchy otrzymywane są w wyniku  tłoczenia oleju w mechanicznych bądź hydraulicznych prasach, natomiast ekspelery powstają podczas wyciskania oleju na prasach wrzecionowych lub ślimakowych. Należy mieć na uwadze fakt, że makuchy zawierają ok. 8 – 12 % tłuszczu, natomiast ekspelery ok. 5 proc.

Źródło: Bukaciarnia.pl, fot. flickr.com/ Terinea IT Suppor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here