Zwrot akcyzy za paliwo: W 2024 roku nowa stawka!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. Z projektu wynika, że w przyszłym roku stawka zwrotu będzie wynosiła 1,46 zł na 1 litr oleju, czyli mniej niż w tym roku.

W przyszłym roku nowa stawka zwrotu akcyzy za paliwo. Rolnicy nie będą zadowoleni


Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jak jest ustalana kwota zwrotu podatku akcyzowego?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

1) liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

3) liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

4) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

5) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
6) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W związku z powyższym, producent rolny składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku ubiegania się również o zwrot tego podatku z tytułu posiadanych świń, owiec, kóz i koni, będzie obowiązany do podania we wniosku również informacji o średniej rocznej liczby świń oraz o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu zawierającego informację w tym zakresie.

Co dołączyć do wniosku?

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania oleju napędowego w chowie lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni obowiązany będzie do dołączenia do wniosku o zwrot podatku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje:

  • o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727, z późn. zm.), albo
  • o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec, kóz lub koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2024 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,2 mln DJP bydła, ok. 260,3 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń.

AM/Redakcja AgroNews

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Sadownicy załamują ręce: kolejna substancja czynna wycofana!

Środki ochrony roślin zawierające metiram od 29 listopada 2024 roku nie będą mogły być stosowane w sadach.  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2455 z dnia 7...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics