32 mln euro na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa — poznaj szczegóły programu

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

32 mln euro na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa — poznaj szczegóły programu

O programie

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Na co?

 • wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej
 • ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych
 • promocja zawodu rybaka, wspieranie rozwoju i upowszechnianie systemu kształcenia w zawodzie rybaka oraz w zawodach pokrewnych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych dla sektora rybackiego
 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa
 • podnoszenie rentowności gospodarstw rybackich przez różnicowanie ich dochodów oraz poprawę pozycji rynkowej rybaków w łańcuchu dostaw
 • zwiększenie efektywności energetycznej w rybactwie i zmniejszenie emisji CO2
 • modernizacja statków rybackich i poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności rybackiej na środowisko
 • poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku
 • zapewnienie w portach odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych i zużytych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich wyłowionych z morza
 • wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa
 • pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich
 • rekompensaty za szkody wyrządzone przez chronione ssaki morskie
 • zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury
 • budowa obiektów chowu lub hodowli ryb, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń technicznych, nowoczesnych nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu niezbędnych do przewozu produktów akwakultury, oraz materiału obsadowego
 • różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury przez dywersyfikację działalności podstawowej
 • zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw akwakultury m.in. przez modernizację i unowocześnienie ich infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rybackich
 • promocja akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, jak tworzenie i rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa, czy działalności związanej z niebieską gospodarką
 • zapewnienie wymiany pokoleniowej w rybactwie
 • propagowanie wiedzy o morzu
 • zapewnienie nadzoru morskiego i współpracy straży przybrzeżnej

Dla kogo?

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracji

Formy wsparcia

dotacje

Budżet programu

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 to blisko 732 mln euro.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

 • Alokacja z EFMRA – 512 387 953,00 euro
 • Środki krajowe – 219 594 837 euro
 • Łącznie – 731 982 790,00 euro

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Jakie będą efekty programu?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe, które będzie udzielane w ramach programu, przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności na przykład przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich wkład programu w zbalansowanie i poprawę stanu floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa na przykład przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Wszystko, co istotne, znajdziesz na stronie www.rybactwo.gov.pl.

Zapraszamy także na profile programu na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz playlistę programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA — minister właściwy ds. rybołówstwa

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
 • Departament Rybołówstwa 
  tel. 22 623 29 72 
  e-mail: sekretariat.dr@minrol.gov.pl 
 • Departament Pomocy Technicznej — w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna oraz informacji i promocji 
  tel. 22 623 16 37
  e-mail: sekretariat.pt@minrol.gov.pl  

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA — Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Centrala
  ul. Poleczki 33
  02-822 Warszawa 
  tel. 800 38 00 8422 595 06 11 
  e-mail: info@arimr.gov.pl 
  www.gov.pl/web/arimr  
 • Departament Wsparcia Rybactwa 
  – w zakresie priorytetów 1-4
  tel. 22 318 46 70 
 • Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej 
  – w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna
  tel. 22 595 07 00 

ODDZIAŁY REGIONALNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

 • Świętokrzyski Oddział Regionalny
  ul. Warszawska 430
  25-414 Kielce
  Sekretariat — tel. 41 349 09 00
  e-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl

Źródło: ŚODR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

PIORiN kontroluje przejścia graniczne z Ukrainą

Granica polsko-ukraińska jest równocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. W związku z natężonym ruchem granicznym towarów, w Oddziałach Granicznych na granicy z Ukrainą, zwiększono obsadę...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics