4 kroki aby legalnie dorobić do renty

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2013 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637) osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty.
 

 

\"4

 

Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania takiej  działalności może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty).

Czytaj dalej: Uważaj by nie przekroczyć tej sumy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here