Uważaj by nie przekroczyć tej sumy

Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 2.457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 4.563,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia w/w przychodu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł.

 

\"Uważaj

 


Czytaj dalej: Tyle możesz dorobić bez zawiesznia renty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here