422 tys. zł odszkodowania za odebrane gospodarstwo

Ponad 422 tys. zł otrzymają od Skarbu Państwa spadkobiercy właścicieli gospodarstwa rolnego utraconego w wyniku decyzji nacjonalizacyjnej z 1950 roku. Wyrok w tej sprawie zapadł w piątek w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Sprawa, która od prawie dwóch lata toczyła się przed olsztyńskim sądem, dotyczyła prawie 53-hektarowego gospodarstwa położonego w powiecie nidzickim (dawniej mławskim).

Właściciele tej nieruchomości, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej mieli sześcioro dzieci. Wojnę przeżyła tylko dwójka rodzeństwa. Jednak po przeprowadzeniu reformy rolnej utracili oni prawa do ziemi. Teraz ich spadkobiercy zażądali od Skarbu Państwa odszkodowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że po przejęciu tej nieruchomości przez Skarb Państwa doszło do sprzedaży na rzecz osób trzecich gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 37,46 ha, zaś około 11-12 ha nadal znajduje się we władaniu Skarbu Państwa. Wskazano również, że decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2012 r. stwierdzono nieważność orzeczenia z 1950 r., a powodowie jako spadkobiercy dawnych właścicieli mają po 1/15 udziału w spadku na każde z nich. Wartość tej części gospodarstwa, która została sprzedana przez Skarb Państwa powodowie wstępnie określili na 1 350 000 zł.

Prokuratoria Generalna RP wniosła o oddalenie powództwa z uwagi na przedawnienie.

422 tys. zł odszkodowania za odebrane gospodarstwo

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. uznając, że roszczenie nie uległo przedawnieniu, w zdecydowanej większości uwzględnił powództwo i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz każdego z powodów kwoty po 84 510 zł 66 groszy wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wyrokowania.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że decyzja Ministra Rolnictwa była ostateczna i w związku z tym powodowie mogli domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. A ponieważ dochodzili odszkodowania za te nieruchomości co do których niemożliwe jest już ich odzyskanie w naturze, ich roszczenie praktycznie w całości podlegało uwzględnieniu.

Sąd ustalając wysokość należnego odszkodowania oparł się na opinii biegłego rzeczoznawcy, który określił wartość nieruchomości na kwotę 1 267 660 zł.

Uwzględniając ilość powodów występujących w tej sprawie, na rzecz każdego z nich należało zasądzić kwotę 84 510,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wyrokowania.

Redakcja AgroNews, na podst. Sąd Okręgowy w Olsztynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here