500 euro, a nie złotych na krowę? MRiRW chce uruchomić “Dobrostan zwierząt”

Resort rolnictwa pracuje nad wdrożeniem programu PROW „Dobrostan zwierząt”. To z tej puli miałyby być wypłacone zapowiedziane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dopłaty do krów i świń. Może się okazać, że stawki będą wyższe niż obiecał lider partii rządzącej, bo unijne przepisy przewidują nawet 500 euro na DJP.

rolnik, rolnictwo, 500 plus na krowę, 500 plus na świnię, dobrostan zwierząt, DJP, Jarosław Kaczyński, ministerstwo rolnictwa, PROW

W piątek resort rolnictwa poinformował, że rozpoczął prace nad uruchomieniem działania „Dobrostan zwierząt” w PROW 2014-2020. Dopłaty otrzymają rolnicy, którzy wprowadzą podwyższone standardy dobrostanu. Polska dotychczas nie wdrażała tego wsparcia.

Z unijnego rozporządzenia nr 1305/2013 wynika, że płatności te przyznaje się corocznie i rekompensują one rolnikom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętego zobowiązania.

– W razie konieczności, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20 proc. premii wypłaconej z tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt – czytamy w rozporządzeniu.

Warto zauważyć, że przepisy określają maksymalną stawkę pomocy na poziomie 500 euro na DJP.

Płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty. Obejmuje ona m.in. dostarczanie wody i pożywienia oraz zapewnianie opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt. Kolejnym kryterium jest zapewnienie dostępu do wybiegu i odpowiednie warunki przetrzymywania.

– Wymogi ustanowione w ramach tego działania muszą wykraczać poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi – wyjaśnia resort.

Działanie to ma zachęcić do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji.

– Rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt – informuje ministerstwo rolnictwa.

Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu wprowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania. Odpowiednią kalkulację płatności przygotowuje państwo członkowskie.

Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here