61 mln zł pomocy covidowej trafiło na konta rolników

Do końca roku na konta rolników ma spłynąć blisko 1,2 mld zł. Wsparcie otrzyma ponad 180 tys. rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu kryzysu COVID-19. Do tej pory Agencja wypłaciła środki 8 tys. rolników, przekazując im łącznie 61 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty pomocy przewidzianej w budżecie PROW na lata 2014-2020, dla gospodarstw, które szczególnie ucierpiały przez kryzys COVID-19.  Pieniądze przekażemy na konta rolników do końca roku – informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy hodują: bydło mięsne, krowy typu mlecznego i kombinowanego, świnie, owce, kozy, drób rzeźny, drób nieśny i uprawy roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych.

1,2 mld zł otrzyma ponad 180 tys. rolników

Blisko 1,2 mld zł trafi do ponad 180 tys. rolników, którzy w terminie od 9 września  do 7 października 2020 r. złożyli w ARiMR wnioski.

Przelewy do tej pory trafiły do 8 tys. rolników. Łączna suma wsparcia to 61 mln zł. Według zapowiedzi Agencji, do 16 grudnia pomoc w kwocie 506 mln zł trafi do ponad 75 tys. rolników.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może jednak przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro).

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here