Agroturystyka na nowo – projekt badawczy

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach swoich zadań KSOW zaprojektował i zlecił badanie podyktowane potrzebą zidentyfikowania obecnych trendów konsumenckich dotyczących wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych lub podmiotach świadczących tego typu usługi.

Celem projektu było także uzyskanie informacji odnośnie potrzeb i oczekiwań osób, które korzystają, bądź chcą skorzystać z usług gospodarstw agroturystycznych lub podmiotów świadczących tego typu usługi.

Agroturystyka na nowo – projekt badawczy
Agroturystyka na nowo – projekt badawczy

Badanie zostało przeprowadzone przez ABM Agencję Badań Marketingowych Sp. z o. o. w okresie wrzesień – grudzień 2020. W ramach projektu wyznaczono cztery kolejne etapy badawcze:

 • Zogniskowane wywiady grupowe z klientami gospodarstw agroturystycznych
 • Pogłębione wywiady indywidualne z właścicielami gospodarstw agroturystycznych
 • Ankietę internetową skierowaną do konsumentów
 • Panel ekspercki

W wyniku przeprowadzonego badania, powstał raport opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy.

W dokumencie zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które jednocześnie mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, m.in.:

 • Polska agroturystyka stoi u progu poważnego wyzwania definicyjnego, zwłaszcza
  w obliczu coraz luźniejszego związku z rolnictwem oraz wsią rozumianą w sposób tradycyjny.
 • Pandemia koronawirusa jest wydarzeniem, które może mieć dwojakie konsekwencje dla polskiej agroturystyki – z jednej strony ma potencjał, by wygenerować dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej zaś implikuje dużą niepewność związaną z prowadzeniem działalności jako takiej.
 • Współcześni polscy konsumenci mają wobec pobytów w agroturystyce określone oczekiwania. Ci, którzy planują pobyt w 2021 roku wskazuj na bardzo konkretne elementy, które ich zdaniem cechują obiekty, które warto wybrać na miejsce urlopu.
 • Wraz z przyspieszającym światem, zmieniają się także sposoby komunikacji. Gospodarze powinni inwestować w więcej niż jedną ścieżkę informacyjną, aby mieć szansę skutecznego docierania do klientów ze swoją ofertą.
 • Oferta polskiej agroturystyki zmienia się, dywersyfikuje. Sam nocleg to za mało zarówno dla gości, jak i z punktu widzenia ekonomicznego gospodarzy. Na to wszystko nakłada się także potrzeba samookreślania się gospodarstw – ustalenia konkretnej oferty, pod sprecyzowanych klientów.

Ogólnopolski konkurs agroturystyczny “Kwatera na Medal” rozstrzygnięty!

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu „Agroturystyka na nowo”, który powstał z potrzeby zidentyfikowania obecnych trendów konsumenckich, opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy. Link poniżej http://ksow.pl/files/portal/Publikacje/ABM_CDR_AGROTURYSTYKA_TOP_LINE_KONCOWY_bez_abm.pdf

Źródło: nfosigw.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here