ANR donosi do prokuratury na prezesów stadnin

Agencja Nieruchomości Rolnych złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających stadninami koni arabskich w Janowie Podlaskim i Michałowie – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

 

\"\"

 

W ocenie Jurgiela decyzja o zwolnieniach prezesów stadnin: Marka Treli z Janowa Podlaskiego i Jerzego Białoboka z Michałowa oraz Anny Stojanowskiej, głównego specjalisty w ANR ds. hodowli czystej krwi arabskiej, była uzasadniona.

Prezentując wyniki kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego minister Jurgiel wskazał przede wszystkim na niegospodarność oraz narażenie Skarbu Państwa na straty. Jednym ze sprawdzanych wątków była współpraca pomiędzy stadninami w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce a firmą Polturf – organizatorem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.

Minister zaznaczył, że organizacją Dni Konia Arabskiego – czyli jednej z największych tego typu imprez na świecie – zajmuje się nieprzerwanie od 2001 r. pośrednik, firma prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza, wybierana w niekonkurencyjnym trybie. Dzięki zawieranym umowom firma uzyskiwała całość wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów VIP, a także z opłat od sponsorów i wielu innych opłat związanych z organizacją aukcji.

Czytaj także:
Śmierć Pianissimy. ANR tłumaczy powody odwołania zarządów stadnin

Wątpliwości kontrolujących wzbudziła także prowizja w wysokości 12% od ceny sprzedaży koni, która – jak to określono – ustalona została w sposób nieprzejrzysty. W ocenie CBA zastanawiające jest dlaczego prezesi stadnin zrezygnowali z wpływów z tytułu organizacji tak prestiżowej imprezy i „oddali” je na rzecz firmy Polturf, narażając tym samym stadniny i Skarb Państwa na utratę dochodów.

Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie podjęła żadnych działań mających na celu zmianę sposobu wyboru organizatora tej imprezy oraz zapisów umów uwzględniających interesy ekonomiczne tych stadnin. Tymczasem osoby zarządzające państwowymi stadninami w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce podpisywały z firmą Polturf w latach 2001-2015 umowy zawierające zapisy niekorzystne ekonomicznie dla tych stadnin.

Wspomniana kontrola odbyła się w dniach 4 marca – 28 września 2015 r. Kontrola CBA dotyczyła podejmowania i realizacji wybranych decyzji w zakresie rozporządzania mieniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie w latach 2010-2015, przejmowania wpływów z tytułu organizacji Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim przez prywatny podmiot ze szkodą dla spółek Skarbu Państwa zajmujących się hodowlą koni arabskich, nadzorowanych przez ANR.

Minister podkreślił, że sposób wyłaniania organizatora prowadził w praktyce do sprywatyzowania sprzedaży koni i dodał, że bez względu ma zasługi i autorytet każdy musi przestrzegać prawa.

Z informacji CBA wynika, że ówczesnemu szefostwu ANR zarekomendowano skierowanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o nietransparentnym, niekonkurencyjnym i niekorzystnym ekonomicznie sposobie zawierania przez stadniny umów w zakresie organizacji Dni Konia Arabskiego i rozliczeń finansowych z tego tytułu, z sugestią dokonania zmian kadrowych osób odpowiedzialnych za powyższe zagadnienia.

Prezesi obu stadnin zostali odwołani przez prezesa ANR Waldemara Humięckiego 19 lutego.

– Zarządy stadnin w Janowie Podlaskim i w Michałowie zostały odwołane w związku z utratą zaufania. Powodem odwołania był m.in. był brak odpowiedniego nadzoru hodowlano-weterynaryjnego nad końmi arabskimi czystej krwi – poinformowała Agencja Nieruchomości Rolnych.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here